Nyheter

Gröna forskningsmiljoner att söka

EU och industrin har enats om storsatsningen på miljöforskning inom det ekonomiska krispaketet. En miljard euro öronmärks för energisnålare byggnader.

När EU i november förra året presenterade sitt stödpaket för att bekämpa den ekonomiska krisen slog kommissionen fast att en av vägarna ut ur krisen är miljöriktade FoU-satsningar. Tre områden har pekats ut för särskilda insatser: gröna bilar, resurseffektivisering inom industrin samt energieffektiva byggnader. En miljard euro går till att utveckla mer energisnåla och resurseffektiva byggnader.

Kommissionen har nu enats med industrin om hur den utpekade forskningssatsningen ska gå vidare.
— Tillsammans kommer vi att satsa många miljarder på utveckling av grön teknik. Det kommer att göra Europa attraktivare för investerare och forskare, säger EU:s kommissionär för vetenskap och forskning Janez Potocnik, till Euractive.

Satsningarna ska ske i samarbete med industrin genom så kallade public private partnership, PPP. Samarbetet inom byggsektorn går under namnet ”Energy Efficient Building Initiative”

En rådgivande grupp med ett antal näringslivshöjdare inom byggsektorn, fordonstillverkarna samt tillverkningsindustrin ska tillsammans med EU-kommissonen diskutera hur pengarna ska omvandlas till konkreta projekt.

De byggrelaterade forskningen hanteras inom paraplyorganisationen European Construction Technology Platform. Där deltar bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges Geotekniska Institut (SIG), Swerea Kimab AB, Skogsindustrierna och Byggsektorns Innovationscentrum, BIC.

Redan i juli kommer det att vara möjligt att söka forskningsanslag. De första projekten förväntas kunna dra i gång nästa vår.

Fakta / Drygt sju miljarder att söka

Drygt 7 miljarder euro är öronmärkta inom det gröna krispaketet — varav drygt 3 miljarder euro går till forskning.

En miljard euro ska satsas på forskning kring energieffektiva byggnader, 1,2 miljarder euro på miljöoptimering inom industrin samt en miljard euro satsas på forskning kring bränslesnålare bilar.

Bilsektorn har även möjlighet att söka fyra miljarder euro från EIB, Europeiska Investeringsbanken.

Hälften av investeringarna står EU-kommissionen för, industrin skjuter till den andra hälften.