Nyheter

Grönt ljus för energihus

Nu är det klart att Energihus Uppsala kommer att byggas. Där ska ny energiteknik visas upp och inspirera till smartare bygglösningar.

Energihuset byggs av Akademiska Hus och ska stå klart om 18 månader. Bredvid huset byggs ett vindkraftverk.

— Tanken är att huset ska bli en mötesplats kring energiteknik och visa upp teknik som ligger i framkant — sådant som förväntas bli kommersiellt inom de närmsta tio åren, säger Staffan Snis på Stuns, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, som leder projektet.

Exempel på sådant som kan finnas i huset är smarta fönster och lösningar för att koppla ihop vindkraft och solceller med byggnader.

I dag, onsdag, möts kommunen, länsstyrelsen, fastighetsägare, utvecklingsföretag och forskare för att diskutera hur planerna ska fortskrida. Leif Sanner (C), ledamot i kommunstyrelsen i Uppsala, välkomnar initiativet.

— Uppsala kommun har som målsättning att minska sin energiförbrukning med 20 procent, och vi ser med stor tillförsikt mot att få ta del av den forskning Energihus Uppsala kommer att ge oss, säger han i ett pressmeddelande.

Energihus Uppsala ska ligga i anslutning till Ångströmlaboratoriet vid Polacksbacken i Uppsala. Tekniken i huset kommer att installeras i samarbete med Uppsala universitet som bland annat bedriver forskning om solceller, vågkraft och vertikala vindkraftverk. Tanken är att installationerna ska uppgraderas och bytas ut i takt med att de energismarta lösningarna utvecklas.

— Men huset kommer att bli en nationell angelägenhet och visa på utvecklingen av energiteknik i hela landet och inte bara sådant som det forskas på här i Uppsala, säger Staffan Snis.

Förhoppningen är att den tekniska utvecklingen ska nå en bred publik. Skolelever och universitetsstuderande är en självklar målgrupp, forskare och aktörer i branschen likaså.

Dessutom ska Mälardalens energikontor och kommunens energirådgivare hålla till i lokalerna och erbjuda vanliga konsumenter energirådgivning i huset, där de samtidigt kan se vilka energilösningar som väntar framöver.

Bakom satsningen står Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun, länsstyrelsen och regionförbundet. Energimyndigheten bidrar med 4,5 miljoner kronor, vilket kommer att täcka uppskattningsvis en femtedel av kostnaderna.