Nyheter

Gullbergstunneln klar för biltrafik

Gullbergstunneln. Foto: Markus Esselmark

Fem år har gått sedan Peab inledde arbetet med nya Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg. Nu står den klar för biltrafik. 

Mitt i centrala Göteborg har Peab anlagt ett omfattande vägprojekt; sänkningen av E45 åt beställaren Trafikverket. Projektet innebär att E45 anpassas till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

– Det känns jättekul att äntligen få släppa på trafiken här. Här har vi verkligen bidragit till ett närproducerat samhällsbygge med gott samarbete både med beställare, interna bolag och med underentreprenörer, säger Patrik Magnusson, arbetschef på Peab.

En av de största utmaningarna med projektet har varit geotekniken. Tunneln är byggd i ett område med cirka 80 meter ”göteborgslera” ner till berg. Peab har tagit fram en specialpåle med högre bärförmåga än normalt som både tål leran och kan bära upp ovanliggande laster från tunnel och kommande byggnation. En påle med högre bärförmåga likt denna gör att färre antal pålar behövs jämfört med standardpålar, vilket även medför en minskad påverkan på omgivningen.

– I detta projekt har vi slagit i över 300 000 meter pålar för att föra över lasterna från tunneln ner i leran. Vi har också bland annat valt att förtillverka stora delar av armeringskonstruktionerna. Den förtillverkade armeringen har sedan levereras hit till arbetsplatsen för att kunna monteras på plats och gjutas direkt. Det sparar både tid och gör att vi inte kräver lika stora ytor som vi hade behövt om vi hade gjort konstruktionerna av armering på plats, berättar Kristoffer Ekfeldt, projektchef på Peab. 

Den nya tunneln är inte bara en biltunnel utan utgör även grundläggningen för fyra framtida kvarter och är därför en viktig del i Göteborgs stadsutveckling.

– Byggandet av Gullbergstunneln är en förutsättning för den nya Hisingsbron som ska ersätta den befintliga Götaälvbron. Genom att sänka ner vägen och bygga tunneln skapas även en möjlighet för staden att växa ovanpå tunneltaket. Utöver detta så bidrar byggandet av Gullbergstunneln till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan samt en minskning av buller, säger Simon Hulander, projektledare på Trafikverket.

Källa:Peab