Nyheter

Hageby ska bli störst i Östergötland

2010 ska Hageby Centrum i Norrköping vara Östergötlands största och modernaste köpcentrum med 100 butiker. NCC Construction har fått i uppdrag att bygga 40 000 kvadratmeter ny butiks- och parkeringsyta.

Totalt omfattar projektet cirka 75 000 kvadratmeter om- och nybyggnad. 35 000 kvadratmeter är ombyggnad av det befintliga köpcentrumet. Med parkeringshuset som ska rymma cirka 450 parkeringsplatser uppgår NCC:s totala ordervärde till cirka 860 miljoner kronor.

Moderniseringen ger Hageby Centrum en fördubbling av antalet butiker. Som mest kommer cirka 300 personer att vara sysselsatta i projektet. Arbetet utförs som ett partneringprojekt med Steen & Ström som byggherre och samarbetspartner.