Hallå Där – Anna Denell

Hallå Där – Anna Denell
Anna Denell har utsetts till hållbarhetschef för Vasakronan. Utnämningen är en effekt av det arbete som gjorts under 2012 för att definiera och strukturera ramverket för ett mer omfattande hållbarhetsarbete.
Anna Denell har utsetts till hållbarhetschef för Vasakronan. Utnämningen är en effekt av det arbete som gjorts under 2012 för att definiera och strukturera ramverket för ett mer omfattande hållbarhetsarbete. Anna Denells roll blir rådgivande och strategisk och omfattar frågor inom miljö och socialt ansvar. Vasakronan har arbetat strukturerat med miljöfrågan i flera år och miljöarbetet är nu helt integrerat i affärsmodellen, något man nu eftersträvar även när det gäller socialt ansvar.

Har du hunnit sätta dig in i dina nya uppgifter?

– Ja då det har jag! Jag tillträdde formellt den 1 december, men eftersom jag arbetat inom företaget som miljöchef i fyra år så är de praktiska förändringarna inte så stora.

Vad innebär ditt arbete rent konkret som hållbarhetschef för Vasakronan?
– Arbetet innebär en utvidgning av de tidigare arbetsuppgifterna som miljöchef till att nu omfatta även socialt ansvar. I mitt uppdrag ligger bland annat att skapa en systematik för hur Vasakronan arbetar med detta. I miljöarbetet har vi utgått från ISO 14001-standarden och vi ser att man kan arbeta på ett liknande sätt även när det gäller socialt ansvar. Syftet är att skapa en struktur så att vi vet att vi påverkar rätt saker, områden där man kan göra skillnad.

Tre egenskaper som gör dig till en bra chef?
– Bra kommunikativ förmåga, lätt för att engagera/motivera, målfokuserad.

Hållbarhet är ett ord det fokuseras mer och mer på rent professionellt i olika branscher. Men har hållbarhetstänket ”landat” även i gemene mans medvetande tycker du?
– Jag tror att det kanske inte är så att man går omkring och tänker på hur man ska agera hållbart, det är nog mer ett ord för branschfolk. Men jag tycker att jag ser ett ökat engagemang för människor som har det svårt, exempelvis de som lever i utanförskap, och även att man i större utsträckning bryr sig om hur saker har producerats. Man källsorterar, sparar energi och så vidare. Ja, jag tror att vi i större utsträckning bryr oss om hur människor mår och hur det man gör påverkar miljön.  

Relaterade artiklar

Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP
Heidelberg Materials rekryterar hållbarhetschef från Betongindustri
MVB utser två nya arbetschefer
Han blir ny projektutvecklingschef på Einar Mattsson