Nyheter

Hållbarhet i fokus på Byggmaterialdagen

Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna
Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna, hoppas att dagen ska ge inspiration, information och engagemang till fortsatt dialog. Foto: Anna Sjöström

Hållbarhet, teknikutveckling, digitalisering och nya lagar – byggsektorn står inför en rad stora förändringar.
Därför arrangerar Byggmaterialindustrierna och Stockholmsmässan nu för första gången Byggmaterialdagen.
– Det är viktigare än någonsin att vi samlas och diskuterar hur vi ska jobba framåt, säger Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Måndag den 28 november arrangeras Byggmaterialdagen för första gången. Platsen är Stockholmsmässan och temat för dagen är hållbarhet. Fokus ligger på framtiden och frågor som hur bygger vi hållbart ur ett livscykelperspektiv, vilka är möjligheterna och utmaningarna med digital informationsdelning, vilka utmaningar och lösningar finns kopplat till nya krav på energieffektivitet och vad innebär de stora förändringarna inom regelverk och standarder.

– På många sätt är vi inne i en tid av stora förändringar. Därför är det viktigare än någonsin att vi samlas och diskuterar hur vi ska jobba framåt, säger Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna.

Ministern inleder Byggmaterialdagen

Hon är även programansvarig och inleder scenprogrammet tillsammans med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson.

Ministern ska prata om sin syn på hur det rådande konjunkturen i byggsektorn kan hanteras samt hur regeringen ser på materialförsörjningsfrågorna och hur det hållbara byggandet kan utvecklas.

– På plats har vi både minister och branschtoppar. Media kommer ha möjlighet att lyssna till representanter från hela sektorn och höra hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen, förklarar Lina Hann från Stockholmsmässan, projektledare för Byggmaterialdagen.

Riktar sig till alla aktörer inom sektorn

Bland de andra medverkande finns representanter för branschorganisationer, myndigheter, byggmaterialföretag och näringsliv.

– Dagen vänder sig brett till alla aktörer inom sektorn, men också till kommuner, myndigheter, politiker, forskare och andra som har med byggmaterialsektorn att göra. Syftet med dagen är att de som kommer hit ska få inspiration och information som de har nytta av i sitt dagliga arbete. Sedan hoppas vi att de känner ett engagemang för att fortsätta dialogen även när Byggmaterialdagen är avslutad, säger Jenny Svärd.

Läs mer om Byggmaterialdagen och anmäl dig här.

Byggmaterialdagen

Tid: Tisdag 28 november 2023, 08.30 – 17.00
Plats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1.
Medarrangör: Byggmaterialindustrierna
Arrangör: Nordbygg/Stockholmsmässan

Byggmaterialdagens programgrupp består av:
Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna  programansvarig
Lina Hann, projektledare, Nordbygg
Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol
Martina Hallgren, projektledare Bransch & näringspolitik, TMF
Helena Karlsson, branschutveckling, Svensk Betong
Andreas Martinsson Björkdahl, teknik- och miljöchef, Svensk Ventilation