Nyheter

Han är Årets Brobyggare 2018

Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset årets brobyggare 2018.

Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset årets brobyggare 2018. Priset delas varje år ut till en person som bidragit till brobyggarkonstens utveckling under en rad olika kriterier. Hristo tog emot det ärofyllda priset på brobyggardagen.

Hristo Sokolov har med sitt engagemang och sin breda kunskap varit en stark bidragande faktor till det framgångsrika brobyggaråret 2018. Hristos förmåga att sammanföra en grupp mot gemensamma mål som varit en av flera viktiga faktorer i beslutet om årets brobyggare 2018.

– Det är en stor ära att utses till årets brobyggare i en bransch med många högkompetenta ingenjörer. Broar är dock inte en ensamsport och en grundläggande förutsättning för att vara framgångsrik är att man har duktiga och kompetenta kollegor runt omkring sig. Jag vill därför rikta ett stort tack till mina kollegor och till Sweco för att ni har skapat betydande förutsättningar för att vara en utav landets bästa brokonstruktörer, säger Hristo Sokolov, Sweco, i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:

Hristo utmärker sig som brokonstruktör genom att vara mycket engagerad och synnerligen komplett med avseende på djup teoretisk kunskap inom struktur- och hållfasthetsberäkningar och genom att ha en bred kunskap om olika konstruktionsmaterial och deras egenskaper. Han har vidare en enastående förmåga att förklara och få alla inblandade parter att förstå förutsättningar, problem och möjligheter. Hristo har vidare en mycket god förståelse för hur man omsätter teori, statik och dynamik, till praktiska lösningar. Med sin yrkesskicklighet, sitt stora kunnande och sitt engagemang är Hristo en stor förebild bland yngre kollegor i branschen.

Tidigare vinnare:

2017 – Costin Pacoste, KTH 

2016 – Peo Halvarsson, Skanska 
2015 – Ulf Nilsson, Ramböll 
2014– Henrik Undeland , Ramböll 
2013– Mohammad Al-Emrani, Chalmers tekniska högskola 
2012– Per Thunstedt, Trafikverket 
2011– Karin Lundgren, Chalmers tekniska högskola 
2010 – Olaf Burger, NCC 
2009 – Björn Täljsten, Sto Scandinavia 
2008– Mario Plos, Chalmers tekniska högskola 
2007 – Thomas Darholm, FB Engineering 
2006 – Jan Persson, NCC 
2005 – Lars Pettersson, Skanska 
2004 – Peter Collin, Ramböll 
2003 – Stefan Pup, Vägverket Konsult 
2002 – Hans Pétursson, SCC 
2001 – P-O Svahn, Skanska Teknik 
2000 – Joakim Holtbäck, Peab