Nyheter

Han ska leda ny arkitektverksamhet i Luleå

Sweco startar arkitektverksamhet i Luleå och stärker sin befintliga etablering i norr. Daniel Rova har rekryterats som ansvarig kontorschef och ska nu bygga upp en arkitektverksamhet som kan möta kundernas efterfrågan på framförallt stadsutveckling.   

Den gröna omställningen och industrietableringen i Norrbotten och Västerbotten påverkar samhällsomvandlingen och nya samhällen ska byggas och befintliga kompletteras. Sweco möter upp detta med en ny etablering i norra Sverige.
 
Daniel Rova lämnar sin tjänst som exploateringschef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun för att bli chef för Sweco Architects nystartade kontor i Luleå. 

– Luleåkontoret blir ett oerhört önskvärt tillskott till Sweco Architects expansion i norr. Med sin strategiska bakgrund och erfarenhet är Daniel en mycket kompetent chef och har stort förtroende i branschen. Jag ser fram emot att tillsammans med Daniel utveckla verksamheten framåt och ta nästa kliv mot en grön samhällsutveckling, säger Anna Kerr, regionchef för Region Norr, Sweco Architects, i ett pressmeddelande. 

Rekryteringen för det nystartade arkitektkontoret är i gång och fokus kommer att ligga på stadsutveckling. Sweco är sedan tidigare lokalt förankrad i Luleå med teknisk kompetens inom samhällsbyggnad. 

– De nya hållbara satsningarna är utspridda över hela länet och det kommer innebära behov av olika tjänster inom samhällsplanering i flera av länets kommuner. Kombinationen att ha ett stort välrenommerat företag i ryggen samtidigt som jag får en möjlighet att lokalt bygga upp något helt nytt och i denna fas leda Swecos arkitektverksamhet är en mycket rolig och spännande utmaning, säger Daniel Rova. 

Daniel Rova tillträder den 1 oktober som kontorschef för Sweco Architects i Luleå.