Byggprojekt

Här byggs Sveriges nya regementen

Faluns kommunalråd Joakim Storck (C), överste Ronny Modigs chef Dalregementet och Jan-Olov Hedqvist regionchef Fortifikationsverket planerar för Dalregementets framtid. Foto: Fortifikationsverket

Det är oroliga tider i världen och i Sverige planeras för återetableringar och nybyggnationer av flera regements- och kasernområden. På fyra orter ska helt nya militära anläggningar byggas. Nu är det klart exakt var de placeras.

Den 15 december 2020 fattade riksdagen beslut om de kommande årens stora satsningar på totalförsvaret. Bland annat ska fem nya regementen och en flygflottilj etableras och under hösten och våren har flaggor hissats vid invigningar av flera regementen. Förbanden i Arvidsjaur, Göteborg och Uppsala etableras på garnisoner där det sedan tidigare finns militär verksamhet, men i Falun, Sollefteå, Östersund och Kristinehamn kommer nya anläggningar att byggas med målsättning att tas i drift 2028-2029.  

Johanna Holst, Fortifikationsverket. Foto: Maria Eberfors

– För dessa orter har vi tillsammans med Försvarsmakten nyligen valt de geografiska platserna och arbetar just nu med inplacering och utformning. Tillsvidare bedriver Försvarsmakten verksamheten i lokaler som vi hyrt in för deras behov, säger Johanna Holst, pressekreterare på Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

300 anställs i Kristinehamn

År 2005 avvecklades A9 i Kristinehamn. Nu arbetar man med att återetablera Bergslagens artilleriregemente på Harberget, strax öster om Kristinehamn, där markförutsättningarna ska vara goda för ett nytt regementsområde. Bland annat ska kaserner, kontor, matsal, kök, verkstäder, idrottshall och förråd byggas i området och här pågår arbetet i samverkan mellan Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Kristinehamns kommun. Kommunstyrelsen fattade nyligen beslut om att påbörja detaljplanearbetet för området. Man räknar med att upp till 300 personer kommer att anställas på det nya regementet.

Miljardinvesteringar

I Sollefteå och Östersund återetableras Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21). Omkring 150 personer, militära och civila, kommer på sikt att jobba på orterna som kommer att ta emot upp emot 250 värnpliktiga årligen. I Sollefteå ska regementet byggas söder om riksväg 90, i anslutning till motorområdet, där Fortifikationsverket nyligen har köpt mark. Enligt Sollefteå kommun handlar det om en investering på närmare en miljard kronor, regementet blir också det största byggprojektet som byggs i staden på många år. Någon gång mellan 2028 och 2029 förväntas den militära anläggningen börja användas, närmast väntar detaljplanering och förberedelser inför byggstart.

Mer ekonomiskt att bygga nytt

Lennart Rönngren är förvaltare på Fortifikationsverket:

– Det kan låta märkligt att det är mer ekonomiskt att bygga nytt än att utnyttja befintliga byggnader men på lång sikt är det en bättre affär, konstaterar han och förklarar att det har att göra med att Försvarsmakten har andra behov idag och att moderna byggnader är bättre på många sätt, säger han och fortsätter:

– Om vi räknar på att de ska användas i minst 100 år så är den här lösningen helt klart bättre.

I Östersund kommer kasernområdet att placeras på Torråsen, några kilometer nordost om staden och i anslutning till Dagsådalens militära övningsområde. Den nya militära anläggningen beräknas tas i drift 2029 och förväntas skapa omkring 75 arbetstillfällen och ta in 100 värnpliktiga per år.

250 värnpliktiga årligen i Falun

I Falun har Försvarsmakten och Fortifikationsverket tillsammans med kommunen, valt ut ett område för Dalregementet (I 13) i närheten av nuvarande övningsområde vid Myrans östra del.

– Platsen ger helt enkel rätt förutsättningar när det gäller långsiktig ekonomi, hållbarhet och utveckling för den militära verksamheten. Det färdiga regementsområdet som ska planeras blir modernt och innehåller bland annat matsal, kanslihus, kaserner och utbildningslokaler, säger Jan-Olov Hedqvist, chef för region Mitt på Fortifikationsverket.

Området förväntas vara redo för militär användning 2028 och upp mot 250 värnpliktiga beräknas tas in årligen. För dessa projekt i uppstartsfas är inte upphandlingarna med entreprenörerna genomförda än.   

Skanska och Peab

Förutom dessa nybyggnationer pågår bygget av Gotlands nya garnison i anslutning till Tofta skjutfält. Där är Skanska och Peab byggentreprenörer.  

– Första etapperna är klara och nu planeras för nästa etapp, säger Johanna Holst.

Totalförsvarets tillväxt påverkar hela Fortifikationsverkets verksamhet.

– Parallellt med nyetableringarna utför vi omfattande renoveringar, underhåll och kompletteringar över stora delar av vårt befintliga bestånd, berättar Johanna Holst.

Bland annat har MVB Syd byggt Södra skånska regementets nya utbildningshall på Revingehed, strax utanför Lund. Den nya utbildningslokalen för cybersoldater på Ledningsregementet i Enköping byggdes av Flexator och entreprenör för nya flygledartornet vid F 17 i Kallinge var Peab.