Nyheter

Här har man fått betalt för att bo

En rapport som Fastighetsbyrån har tagit fram visar att vissa svenska bostadsägare fått betalt för att bo de senaste fem åren. Rapporten har analyserat bostädernas värdeutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen och på vissa orter överstiger prisökningarna alla kostnader för bostaden.

Det har varit mer lönsamt att äga en bostadsrätt än en villa och de som äger bostadrätter i Uppsala, Linköping och Växjö är de stora vinnarna.

Rapporten som Fastighetsbyrån beställt av företaget Värderingsdata tittar på nettot om man jämför bostadens värdeutveckling med den ackumulerade bostadskostnaden 2007-2012. Prisutvecklingen jämförs med boendekostnaderna som beräknas utifrån full belåning, rörlig snittränta (minus 30 % skattereduktion) samt schablonvärden för samtliga driftkostnader. Rapporten visar att bostaden kan innebära högre ”intäkter” än utgifter men att det skiljer mycket från kommun till kommun. 

Mer lönsamt för bostadsrättsägare…
Lund är mediankommunen för bostadsrätter (utifrån köpesumma på 1,3 miljoner) och där har priserna gått upp med 17 % på 5 år. Från utgångspriset på 1 114 091 kr innebär det en prisökning på 190 309 kr. Under samma period har alla boendekostnaderna uppgått till 327 068 kr. Prisökningen har alltså varit lägre än de sammanlagda boendekostnaderna och nettot blir – 136 758 kr på fem år eller 2279 kronor per månad. 

Bland Sveriges 21 residensstäder så har 7 till och med haft ett positivt netto på bostadsrätter under de senaste fem åren – Umeå, Örebro, Karlstad, Växjö, Jönköping, Linköping och Uppsala. Högst ”boendeintäkt” hade bostadsrättsägarna i Uppsala med ett netto på + 243 580 eller + 4059 kr per månad.

…än för villaägare
På villasidan är Kalmar mediankommunen med en prisutveckling på fem år på + 15 %. Där blir nettot – 279 946 kr på fem år eller – 4665 kronor i månaden. På villasidan har inga av residensstäderna haft ett positivt netto men även här ligger Uppsala bäst till med ett netto på endast – 4 462 kronor eller 74 kronor per månad.

– Rapporten ger en historisk bild och säger inget om hur det kommer se ut de kommande fem åren. Men om vi blickar bakåt på de senaste fem åren har det alltså generellt sett varit mer lönsamt att bo i bostadsrätt än villa. Och i vissa fall kan man säga att man till och med haft en boendeintäkt. Om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen alltså varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån. 

– Priserna nådde en topp i augusti 2007 för att sedan gå ner och upp i olika omgångar. Vi kan se att alla residensstäder har totalt sett haft prisuppgångar under femårsperioden. Men i t ex Malmö är uppgången marginell på både bostadsrätter och villor.

Bland Sveriges residensstäder ligger alltså Malmö i botten både när det gäller bostadsrätter och villor. Nettot för bostadsrätter blir – 291 845 kronor och för villor – 608 432. 

Dyraste kommunerna vinnare 
Orterna med de dyraste bostäderna i Sverige ligger bland vinnarna. Bostadsrätter på Östermalm får ett netto på + 15 294 kr på fem år. För en villa i Danderyd får man ett netto på + 195 168 kronor på fem år eller en boendeintäkt på 3252 kronor i månaden.´