Nyheter

Här kan det byggas nya stadsdelar och städer

Bostadsminister Peter Eriksson har nu presenterat nio områden i sex kommuner som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer. 

Det är en delredovisning av uppdraget att samordna större samlade exploateringar, som är en av punkterna i regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder.

– Totalt handlar det här om cirka 100 000 nya bostäder. Tanken är att staten ska kunna avhjälpa hinder för exploatering genom att hjälpa till att få fram ny infrastruktur. Det kan handla nya spår, stationslägen och stöd till innovationer. Två nya järnvägsspår till Uppsala i den nationella infrastrukturplanen är ett tydligt exempel på att det här arbetet redan har gett effekt, säger bostadsminister Peter Eriksson

Samordnaren har mandat att för statens räkning ingå överenskommelser med kommuner och andra berörda parter.

Områdena är följande:

Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)

Segersäng i Nynäshams kommun (7-10 000 bostäder)

Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)

Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)

Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)

Bergbrunna i Uppsala kommun

Södra staden i Uppsala kommun

”Nysala” i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder)

Näringen i Gävle kommun (4-6 000 bostäder)