Nyheter

Har tecknat avtalsförklaring avseende Nobelberget

Nobelberget i Sickla. Illustration: Walk The Room

 
TL Bygg har tecknat en avtalsförklaring med Atrium Ljungberg om exploateringen av Nobelberget i Sickla. Nobelberget blir en ny stadsdel med bostäder, kontor för kreativa näringar och kultur samt en förskola och olika mötesplatser. Projektet sträcker sig över cirka 10 år och är värt omkring 1,5 miljarder kronor för entreprenören.

Detaljplanen för Nobelberget vann laga kraft under 2018 och området kommer bestå av åtta bostadskvarter med 500 – 550 lägenheter, en om- och tillbyggnad av Panncentralen till en unik förskola samt en ombyggnation av den gamla limfabriken Formalinfabriken som kommer innehålla kontor, restaurang och kulturverksamhet.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att vara med och förverkliga Atrium Ljungbergs visioner med området. Det är inte bara en milstolpe för oss på TL Bygg med vårt största avtal någonsin utan också en möjlighet att få vara en del av något väldigt speciellt. Vi har en nära relation med beställaren och ser mycket fram emot att tillvarata och bygga vidare på Nobelbergets unika karaktär tillsammans med dem, säger Johan Edlund, vd på TL Bygg, i ett pressmeddelande.

Det första bostadskvarteret med byggstart 2019 består av fyra trapphus kring en gemensam innergård. Arkitekturen har hämtat inspiration från områdets industriella historia med tegel och betong, men med ett eget uttryck. 

– TL Bygg är en viktig samarbetspartner för vår bostadsutveckling. Genom ett långsiktigt strategiskt samarbete kan vi säkra kvalitet och kostnad samt tillvarata kompetenser och gemensamt utveckla effektiva processer. Därför är det roligt att vi nu har tecknat partneringavtal för genomförande av projektet Nobelberget, säger Joanna Berg, Affärsutvecklingschef Bostad på Atrium Ljungberg.

Arbetet med att riva omkringliggande byggnader och sanera marken pågår och produktionsstart av det första bostadskvarteret och förskolan är planerad under våren 2019. Formalinfabriken beräknas vara färdigställd och redo för inflyttande hyresgäster under våren 2019.