Nyheter

”Har varit många fuktproblematikfrågor genom åren”

Mårten Lindström. Foto: Anna Sjöström

Byggvärlden sökte en kommentar från Sveriges Byggindustrier om problemet i Skövde kommun och hänvisades till Mårten Lindström, oberoende konsult med uppdrag bland annat åt Sveriges Byggindustrier.
 

Fråga 1: Vad är din reaktion på beskeden från Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun?


Svar 1: Det är ju bedrövligt. Nu vet man ju inte om allt är utrett korrekt. Ingemar Linusson anger att han haft kontakt med Peter Johansson på Lunds Tekniska Högskola, den i Sverige som troligen kan de här frågorna bäst. Så det är nog utrett på ett hyggligt rätt sätt och då är det ju bedrövligt. Hur kan det bli så här en gång till? Det har ju varit många fuktproblematikfrågor genom åren. Jag kan väl filosofiskt konstatera att det är svåra frågor, men när man försöker lösa en frågeställning dyker något annat problem upp. Man har ju tagit krafttag för att minska miljöpåverkan vid cementtillverkning och det är väl det som ligger i botten. Sedan kan man väl tycka att det är märkligt att man inte får med sig alla eventuella negativa effekter när man introducerar något nytt. Den frågan ska förstås mest ställas till cementtillverkarna.

F2: Jag har pratat med Cementa. Cementa anger att de verifierat cementen enligt de krav som finns. Men de har inte använt RBK:s metoder vid verifieringen.

S2: RBK:s metoder är allmänt spridda och det är det som folk litar på.

F3: Kärnan är om en kommun och en kommunal fastighetschef ska behöva råka ut för de här problemen 2014 till 2016?

S3: Nej. Det borde inte inträffa. 

F4: Vad är bristen?

S4: Utan att kunna särskilt mycket detaljer känns det som att bristen är det här att introducera ett nytt material utan att både tydligt tala om att det är ett nytt material, för det framgick ju, vad jag har förstått, inte i någon skrivning. Entreprenörerna hade inte ens anledning att förstå att det var en förändrad produkt. Har man köpt cement eller betong i många år som är tillverkad på ett visst sätt med cement förväntar man sig ju att den beter sig som den har gjort förut, förstås. 

F5: Varje betongtillverkare har ju sitt recept för betongen. De recepten är ju hemliga. Det som jag inte begriper är hur man kan ta fram en ny cement, betongtillverkarna tillverkar en ny betong efter hemligt recept och så använder man den gamla analysmetoden för torkningen även för den nya betongen?

S5: Om jag ska baka en kaka och går till livsmedelsaffären och köper bakpulver och det heter likadant som det hette förut, men någonstans i innehållsdeklarationen ska jag lista ut att det har någon ny beståndsdel, det tänker man ju inte ens på, utan man använder samma kakrecept.

F6: Det är entreprenörerna som i kraft av kontraktsmodellen för totalentreprenad i praktiken har ansvaret för torktiderna. Det står ju i kontraktet med Skövde kommun. Egentligen borde väl entreprenörerna som kunder gentemot betongtillverkare och cementleverantörer ha ställt högre krav?

S6: Ja det kan man ju tycka eftersom entreprenörerna har ansvaret.

Någonstans kan man ju ha en viss förståelse för att i den här hetsen och bristen på resurser och personal, att entreprenörerna på något sätt tar för givet att de inte måste kolla en gång till för en ny betongleverans, att det är samma betong, och med samma egenskaper, som den man har köpt tidigare.

F7: Den nya betongen har samma egenskaper?

S7: Ja, man skulle ju tro att den har samma egenskaper om ingen tydligt har talat om det. Där har väl Cementa tyckt att de har testat på sitt sätt och tyckt att den har samma egenskaper, så de tyckte väl inte att de behövde berätta så mycket mer.

F8: Entreprenören och kommunen har tydligen varit överens om att använda Florosil därför att de behöver en akut lösning. Som Linusson säger i intervjun vet han inte hur länge Florosil håller och han vet heller inte hur fukten hanteras.

S8: Nej visst.

F9: Det han vill ha är ju en garanti att allt går tillbaka till det gamla där man inte råkar ut för det här problemet.

S9: Nej men visst och det är ju helt naturligt, man ska ju som byggherre kunna lita på att man får det man har beställt och att man ska kunna lägga sina golv när det är tänkt, det är ju givet.

F10: Linusson säger att branschen måste gå ihop och lösa det här, cementtillverkaren, betongtillverkarna och entreprenörerna. Entreprenörerna därför att de har ju ett kontrakt skrivet där de tar ansvaret.

S10: Visst och vid totalentreprenad är det ju ett strikt ansvar eftersom de har valt metod. Är det en utförandeentreprenad kan det ju vara lite avhängigt vad byggherren själv har gett för anvisningar och då kan det vara byggherrens ansvar.

Göte Andersson