Nyheter

Häver avtal efter upptäckt om förfalskade intyg

De senast upphandlade projekten. Foto: Getty Images
De senast upphandlade projekten. Foto: Getty Images

Under ett oanmält arbetsplatsbesök upptäckte MKB Fastighet fusk med intyg, som ledde till att en underentreprenör sades upp direkt.
Under samma besök upptäcktes också en praktikant som saknade ID06-kort.

Tidigare i år hävde MKB fem kontrakt med en byggentreprenör, efter flera uppmaningar om rättelse. Då handlade det om förseningar i färdigställandet, men också om bristande efterlevnad av entreprenadavtalen.

Christina Lundby, nyproduktionschef hos MKB Fastighets AB. Foto: MKB

– Denna gång gäller det en underentreprenörs underentreprenör som har lämnat förfalskade A1 intyg. Totalentreprenören hävde avtalet direkt efter krav från oss. Att stoppa fusk och brister är viktigt för MKB. Entreprenörerna är vår förlängda arm och självklart måste de följa ingångna avtal, gällande lagar och regler, säger Christina Lundby, nyproduktionschef hos MKB Fastighets AB.

Under det oanmälda arbetsplatsbesöket upptäcktes även att en elev som gjorde sin praktik saknade ID06-kort. Det tycker MKB är anmärkningsvärt:

– Alla aktörer behöver hjälpas åt för en sund och hederlig arbetsmarknad. Att ett lärosäte som utbildar den framtida arbetskraften inte följer gällande lagstiftning visar på att man inte tar problemen som finns på fullt allvar. Dessutom utsattes eleven för obehag när det uppdagades och det är uppseendeväckande, säger Christina Lundby.

MKB:s målsättning är att alla deras byggarbetsplatser ska kontrolleras en eller flera gånger. Vid besöken kontrolleras bland annat personalliggare, ID06, A1 intyg, anmälda underentreprenörer och att byggarbetsplatsen är inhägnad på ett korrekt sätt.

Utifrån era erfarenheter, hur utbrett är fusket?
– Mer utbrett än vad man tror tyvärr.

I slutet av förra årets började MKB Fastighets AB intensifierar kampen mot fusk, bland annat genom göra oannonserade arbetsplatsbesök där de kontrollerar att det är rätt personer som befinner sig på arbetsplatsen.
I början av 2022 blev de medlemmar i Rättvist byggande.

Vad är A1 intyg?

När en entreprenör vill använda utländsk arbetskraft måste ett A1 intyg lämnas in. Intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem personen tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige. I det nu aktuella fallet var intyg förfalskade.

Källa: ID06.se, MKB