Säkerhet

Hissdörr föll 115 meter från Karlatornet

Karlatornet på Hisingen blir Nordens högsta byggnad med sina 245 meter. Foto: Kasper Dudzik

I början av mars föll en hissdörr ner från Karlatornets 30:e våning och landade på marken där byggnadsarbetare vistades. Ingen skadades vid tillfället. Händelsen utreds nu av Arbetsmiljöverket.

Bygget av Karlatornet pågår för fullt vid Lindholmen på Hisingen i Göteborg och häromdagen passerades halva tornets höjd. Karlatornet blir när det står klart Nordens högsta byggnad med sina 245 meter. Händelsen inträffade när anställda på hissföretaget utförde ett arbete i tornet. De hade varit på level 46 och var på väg ner med hissen när undersidan av hisskorgen träffade den ena av stannplansdörrarna på level 40, motsvarande våning 30 som är 115 meter upp i tornet. Hissdörren, som består av flera delar, föll ner på marken.

Fem personer i området

Enligt utredningen, som Serneke och hisstillverkaren har skickat in till Arbetsmiljöverket, befann sig fem personer i området nedanför, varav en person ska ha förflyttat sig inom området strax innan stannplansdörrens bitar föll ner. Den här typen av hissdörrar ska väga mellan 40-50 kilo.

Personalen i hissen ska omgående ha tryckt på nödstopp. Hisstillverkaren fastslår i utredningen att det inte är stannplansdörrarna som har orsakat incidenten utan att det handlar om ”externa onormala händelser”. Exempel på externa onormala händelser kan handla om att någon har hängt sig i dörrarna för att det vid transporter av stora produkter finns ett behov av att öppna dörrarna fullt ut eller att någon maskin har kört på hissdörren eller gångjärnen. Det sistnämnda ska även ha inträffat dagen efter incidenten med en annan hissdörr som då ska ha vikit sig inåt. Den aktuella hissen ska enligt utredningen ha besiktigats cirka tre veckor innan händelsen ägde rum och ska då inte ha påvisat några tekniska fel.  

”Ser allvarligt på incidenten”

Vid Karlatorns-projektet används ett hisstorn, en så kallad Common Tower, med fem anslutande bygghissar som används för att frakta både personal och material.

Hisstillverkaren och representanter från Serneke har tillsammans kommit fram till olika åtgärder för att dörrarna aldrig ska kunna vikas åt ”fel” håll igen enligt den gemensamma utredningen.

– Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på incidenten och lyckligtvis kom ingen till skada. De direkta åtgärderna vi genomförde var bland annat noggrann besiktning och tillsyn av dörrarna, utökade och tätare kontroller samt information till alla som använder hissarna. Nu utreder vi detta vidare tillsammans med leverantören i dialog med Arbetsmiljöverket så att vi gör allt vi kan för att gå till botten med orsaken, säger Johan Live, presschef på Serneke.