Nyheter

Hög mobilkran <br/> stoppade flygplan

Inflygningen till Bromma flygplats stördes i måndags av en mobilkran.<br/> En pilot slog larm om att kranen stack upp för högt.<br/> Nu har händelsen polisanmälts.

När piloten slog larm avbröts landningarna under cirka en halvtimme. Flygplatsen kontaktade byggföretaget Veidekke Entreprenad, som sänkte kranen.

— Kranen trängde igenom våra hinderfria ytor med ungefär tio meter, säger Björn Högbom, flygsäkerhetskoordinator på Bromma.

På den aktuella platsen är flygplatsens säkerhetszon, den så kallade hinderfria ytan, 29 meter över havet.

Men på Veidekke Entreprenad menar man att det inte alls är säkert att kranen gick in i flygplatsens säkerhetszon.

— Det kan röra sig om ett missförstånd. Kranarmen är 31 meter lång, men den stod definitivt inte rakt upp, säger Per Brinck, regionchef på Veidekke Entreprenad, region anläggning öst.

Flygplatsen har polisanmält händelsen, som rubriceras som framkallande av fara för annan. En åklagare ska besluta om förundersökning ska inledas.

Flygplatsen har rapporterat händelsen till Transportstyrelsen. Björn Högbom har också träffat platschefen och kranföraren på bygget.

— Kranföraren tycker att projektet ska ge rätt förutsättningar till honom och platschefen menar att den som kör kranen måste veta vad som gäller, säger Björn Högbom.

En liknande händelse inträffade i närheten av Bromma flygplats i oktober 2007. Då var det också en mobilkran som stack upp genom den hinderfria ytan.

Orsaken till tillbudet utreddes av Haverikommissionen, som kom fram till att det rådde oklarheter hos byggföretaget och kranföretaget om vilka förutsättningar som gällde för arbetet med kranen, samtidigt som flygplatsen inte hade möjlighet att känna till att kranen skulle resas.

Kommissonen rekommenderade Transportstyrelsen att verka för att flygplatsers hinderfria ytor blir allmänt kända och uppmanade Arbetsmiljöverket att verka för att riskbedömningar för påverkan på luftfarten görs före resning av höga kranar.

Björn Högbom känner sig nu lite uppgiven:

— Det har vidtagits så många bra åtgärder och vi har så många bra kontakter med de stora kranföretagen, om man ändå inte når fram, vad ska man göra då? Även om det fanns en tillräcklig separation mellan kranen och flygplanet i det här fallet så underskreds säkerhetsmarginalerna, säger han.

Veidekke Entreprenad har inlett en egen utredning av händelsen, som ska bli klar i nästa vecka.

— Under tiden är vi väldigt restriktiva med kranar och höjder och har ökad fokus på det, säger Per Brinck.

Höjdbegränsningar

Runt flygplatser och radioanläggningar för luftfarten finns områden där nya byggnader av olika slag kan komma att äventyra flygsäkerheten.

Den som planerar att bygga något inom ett sådant område ska ge alla berörda inom luftfarten, det vill säga flygplatser, Luftfartsverkets flygtrafiktjänst och Försvarsmakten, möjlighet att yttra sig.

Detta gäller både fasta byggnader, master och vindkraftverk och tillfälliga föremål, till exempel byggnadskranar.

Källa: Transportstyrelsen