Nyheter

Hög omsättning för Bravida

Lågkonjunkturen verkar inte sätta några större avtryck i de ekonomiska rapporterna. Byggbolagen och konsulterna visar goda resultat. Och det gör även installatören Bravida.

Det tuffa konjunkturläget till trots — Bravidas omsättning under de nio första månaderna låg kvar på samma höga nivå som förra året, 7 762 miljoner kronor.

Kassaflödet förbättrades med 92 procent jämfört med motsvarande period förra året medan rörelseresultatet minskade med 9 procent till 337 miljoner kronor.

Orderstocken minskade — men bara med 3 procent.

För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent jämfört med samma period föregående år, till 2 640 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 107 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner kronor under kvartal tre 2008.

— Vi ser en fortsatt nedåtgående efterfrågeutveckling inom nybyggnationer, med hänsyn till ett fortsatt tufft konjunkturläge och stundande valår. Samtidigt förväntar vi oss en ökad efterfrågan inom ombyggnad och renovering, framförallt vad gäller energieffektivisering och sänkta driftskostnader, vilket ger positiva effekter för vår satsning inom serviceverksamheten, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell i ett pressmeddelande.