Högskolesamarbete för robotutveckling

Högskolesamarbete för robotutveckling
Målet är att skapa ett nytt forsknings- och utvecklingsområde.

Den adjungerade professorn Lars Pettersson på Skanska inleder sin professur på Mälardalens högskola för att delta i utvecklingen av robotapplikationer för effektivisering av byggprocessen.

På Robotdalen vid Mälardalens högskola har Skanska varit delaktig i ett projekt med syfte att utveckla robotapplikationer för delar av byggprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, Robotdalen, Mälardalens högskola och ABB.

Lars Petterssons nya professur vid Mälardalens högskola är en fortsättning av arbetet, med målet att skapa ett nytt forsknings- och utvecklingsområde för byggautomation.
Lars Pettersson tillträder 1 oktober och det är en adjungerad professur.