Nyheter

Högtryck i Vallastaden

Det byggs för fullt i Vallastaden. Till hösten ska Linköpings nya stadsdel, med bland annat 1 000 bostäder, stå klar. Foto: Anna Sjöström

Det råder högtryck i Vallastaden. 
Projektet går nu in i den mest intensiva fasen och här samsas cirka 40 aktörer om att få de 1 000 bostäderna klara till Bo- och samhällsexpot nästa höst.

11 byggkranar reser sig mot den grå himlen och Vallastaden visar byggnation i alla stadier.
House for mother, villan som arkitekt Björn Förstberg, Förstberg Arkitektur och Formgivning, ritade åt sin mor, var den första bostaden att bli klart. Huset står mitt på en byggarbetsplats och runt omkring kan man börja ana hur brokiga Vallastaden kommer att se ut.–

 Vallastadens idé bygger på småskalighet och det ska bli en salig blandning av villor, radhus och lägenheter här. Vi vill ha en härlig mix av människor, upplåtelseformer och arkitektur, säger Simon Helmér, vd för Linköpingsexpo AB. 

I slutet av nästa sommar ska Linköpings nya stadsdel vara klar.
– Nu är alla marktilldelningar gjorda och byggena är i gång. Det kommande halvåret blir det intensivaste hittills. 

Husen byggs tätt, med smala gränder. Med anledning av den täta bebyggelsen och svåra markförhållanden så har Tekniska verken tagit fram ett kulvertsystem som samlar alla ledningar: el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug.
Det enda som ligger utanför är dagvattenledningarna.
– Kulverten gör att ledningarna tar mindre plats, att mer mark kan bebyggas och att det sällan kommer att behöva grävas när underhåll ska göras. Dessutom är det en bättra arbetsmiljö för drifts- och underhållspersonal, säger Simon Helmér. 
Totalt har 1 800 meter kulvert grävt ner och Tekniska verken har nu sökt patent för delar av den prefabricerade kulverten. 

Vallastaden ligger väster om Linköpings centrum och ska bidra till att universitetsområdet och staden knyts ihop. 
I den pågående etapp 1 byggs ungefär 1 000 bostäder. Cirka 45 procent av bostäderna som byggs är hyresrätter, resterande är bostadsrätter eller äganderätter.
Utöver bostäder byggs det också F-6 skola, två förskolor ett och serviceboende.
Nästa höst ska även en kyrka börja att byggas.

Vallastaden är indelad i kvarter och tegar. Varje hus i har en egen teg, som i sin tur ingår i ett större kvarter.
Byggherrarna i varje kvarter kommer gemensamt att bygga ett felleshus.

Felleshuset är ett 250 kvadratmeter stort växthus som skapar ett mikroklimat som påminner Medelhavsklimat.I växthuset finns en uppvärmd yta på cirka 100 kvadrat.
I detta utrymme har många valt att ha en lokal för middagar och aktiviteter samt en övernattningslägenhet.

Från början ansågs Vallastaden som ett svagt läge och eftersom Vallastaden hade små tilldelningar och höga krav möttes projektet till en början av:
– Stor skepticism. Men det släppte och när det väl gjort det blev intresset bara större och större. Vi har tagit ett C-område där vi satsat på kvalitet och nu säljs bostäder till A-nivå priser, det vill säga till samma priser som inne i centrum. Det är häftigt att se hur en ny stadsdel kan växa fram och att stora volymer inte behöver betyda ett nytt miljonprogramsområde. Eftersom vi bygger i ett område där det tidigare inte fanns bostäder så har vi heller inte fått några överklaganden. 

Vid marktilldelningarna har Vallastaden haft ett eget poängsystem där poäng getts för exempelvis uppfyllda energikrav, lokaler i markplan och flera lägenhetstyper i ett hus.
– Vi har gått efter kvalitet, inte pris, och vi har fått både nya aktörer och sådana som var kända i Linköping sedan tidigare. 

Detaljplanerna var fastställda före tilldelningen och planerna reglerade antal våningar och storlek på byggnaderna, men inte höjden. 
– Vi ville gärna ha aktörer som tänker annorlunda och nu får vi bland annat bostäder med loft och dubbel takhöjd. 

En aktör får inte ha mer än tre markanvisningar och samma arkitekt får inte rita två hus som ligger bredvid varandra.
– Man kan säga att vi tvingar fram variation. 

Men alla krav gör också att priserna stiger. 
– Vi ska utvärdera sedan och se vilka krav som fungerade bra. I nästa etapp kanske vi inför poäng för billiga hyresrätter, eller krav på det. När vi startade med Vallastaden för tre år sedan trodde vi inte att det var möjligt och att ingen skulle vilja ha en markanvisning med sådana krav, men nu tror jag att det skulle vara möjligt, säger Simon Helmér. 

Under hösten 2016 flyttade de första invånarna till Vallastaden och framöver kommer inflyttning att ske kontinuerligt fram till bo- och samhällsexpot i september 2017.