Nyheter

Höjd beredskap <br></br> för influensa

Byggbolagen förbereder sig för den nya influensan. JM erbjuder sina anställda gratis vaccin ute på arbetsplatserna.

På Skanska tycker man att företaget har en god beredskap för den nya influensan och räknar inte med några förseningar i byggprojekten.

— I april gick Skanska ut centralt och sa att varje land måste planera för frågan. Smittospridningen har sett olika ut så länderna har kommit olika långt med arbetet. UK och Latinamerika kom igång före sommaren, berättar Per-Lennart Berg, pressansvarig på Skanska Sverige.

Hittills har ”ett fåtal” av Skanskas personal i Storbritannien och Latinamerika insjuknat i den nya influensan.
— De har varit förkylda och är tillbaka på jobbet nu, säger Per-Lennart Berg.

Skanska, JM, NCC och Peab har informerat sin personal om hur man kan skydda sig mot smittspridning. Det handlar bland annat om handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

När det gäller vaccinering håller Skanska på att undersöka möjligheterna för företagshälsovården att hjälpa till.
— Det skiljer sig från landsting till landsting. En del säger att det är bra om företagshälsovården hjälper till, andra säger att företagshälsovården inte får hjälpa till.

Skanska har ännu inte beslutat om företagshälsovården ska ge de anställda vaccin i de fall där landstingen tillåter det. JM erbjuder sina anställda gratis vaccinering.

— När vi gick ut med erbjudandet var det fortfarande oklart om vaccinet skulle bli gratis för allmänheten. Företagshälsovården kommer ut till arbetsplatserna för att vaccinera dem som vill. Målet är att spara pengar genom att minska sjukfrånvaron, säger Tomas Eriksson, pressansvarig på JM.

JM har också beredskap att ta in personal från bemanningsföretag om bolaget drabbas av stor sjukfrånvaro.
— Inga avtal är tecknade än, men det ligger i pipeline, säger Tomas Eriksson.

Bedömer ni att ni har god beredskap för influensan?
— Det kan man inte veta förrän den har passerat. Men nu bedömer vi att vi har gjort det vi kan göra, säger Tomas Eriksson.

NCC har bildat en beredskapsgrupp och tagit fram planer för hur man ska försöka lösa situationen om många blir hemma från jobbet. På intranätet har en särskild webbsida lagts upp med information om influensan.

— Vi har också tecknat ett centralt avtal så att man kan köpa handsprit via vår interna inköpsportal, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction.

NCC:s företagshälsovård kommer att hjälpa till att vaccinera personalen och NCC har identifierat vissa enheter som företaget vill prioritera.
— Vilka de är vill jag inte säga. Och det kan ju ändra sig också, säger Lars-Gunnar Larsson.

Även Peab har tillsatt en central arbetsgrupp med uppgift att följa utvecklingen av den nya influensan. Peab arbetar också med att göra riskbedömningar ute i verksamheten för att minska konsekvenserna vid stor sjukfrånvaro.

Fakta / Den nya influensan

Den nya influensan har en genetisk sammansättning som man tidigare inte har sett. Därför är människor med största sannolikhet inte immuna mot smittan.

Hittills har 756 personer smittats av den nya influensan i Sverige. 155 av dessa har smittats inom landet.

Symtomen liknar vanliga influensasymptom: plötslig feber, luftvägsproblem och muskelvärk. En del får även diarré.

Hittills har de flesta rapporterade fallen haft lindrig sjukdom som inte har krävt sjukhusvård. Flera dödsfall har dock rapporterats från Mexiko.

För att undvika smitta är det viktigt att tvätta och sprita händerna ofta. Man bör hosta eller nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs i en soppåse. Om man är sjuk ska man stanna hemma.

Källa: Smittskyddsinstitutet