Nyheter

Hon blir ny vd för Gar-Bo

Linnea Moberg. Foto: Gar-Bo

Linnea Moberg blir vd för Gar-Bo. Hon tar över efter Peter Wipp som kommer att fokusera på arbetet som vd för Greta Bostäder, ett nystartat dotterbolag.


Planen enligt den nya vd:n är att befästa Gar-Bos position som bygg- och fastighetsmarknadens försäkrings- och tjänstebolag. 

– Vi satsar tydligt inom framför allt tre områden, säger Linnea Moberg.

I maj tar Linnea Moberg över vd-rollen för hela Gar-Bo. Hon har haft vd-uppdraget för Gar-Bo Försäkring sedan augusti 2017, men blir nu också ansvarig för tjänstesidan där Gar-Bo Besiktning och dotterbolaget Densia ingår.

– Som vd för Gar-Bo får jag möjlighet att arbeta ännu mer med Gar-Bos alla bolag och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Det jag framför allt vill göra är att nyttja möjligheterna vi har i helhetserbjudandet som Gar-Bo har och står för, säger hon i ett pressmeddelande.

– Det är mycket kul att Linnea nu blir vd för hela Gar-Bo-koncernen. Linnea kommer driva Gar-Bos tillväxtagenda framåt. Inte bara i Sverige, inom befintliga produkter, utan också inom nya produktområden och i övriga nordiska länder. Hon kommer också att knyta våra tjänster och försäkringar tätare samman och erbjuda en helhetslösning för de kunder som önskar det. Linnea sätter kunder, kundnytta och medarbetare i första rummet, och det känner jag är ett gott recept för framgång, säger Per-Erik Atterwall.

Under 2018 växte Gar-Bo med tio procent där tillväxten kom från alla bolag inom Gar-Bo. Detta trots en utmanande marknad, poängterar Linnea Moberg.

– Vi är ett bolag som är inne i en stark utveckling. Vi anställer härliga och kompetenta nya kollegor. Vi är innovativa, flexibla och kan snabbt möta kunden med produkter och tjänster som täcker alla behov, både före, under och efter projektet.

Linnea Moberg vill satsa på att utveckla kombinationen av Gar-Bos produkter och tjänster och nå ut bredare till kunderna med vad bolaget kan hjälpa till med.

– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och befästa vår position som bygg- och fastighetsmarknadens försäkrings- och tjänstebolag.

Gar-Bo inriktar sig fortsatt mot bygg- och fastighetsmarknaden och skalar nu upp sitt erbjudande för hela nordiska marknaden. Linnea Moberg berättar om de nya utmaningarna:

– Vi satsar tydligt inom framför allt tre områden som alla riktar sig till befintliga och nya kunder inom entreprenad. Ett område är entreprenadförsäkring och projektförsäkring där vi ser ett naturligt och tydligt behov för våra kunder. Vi satsar på och vill även växa inom garantisidan med entreprenadsäkerhetslösningar och fullgörandegarantier. Sedan ser vi ett tydligt tillväxtområde inom flerbostadsprojekt där vi kan hjälpa till med besiktning.

Peter Wipp, som tidigare var vd för Gar-Bo, kommer att fokusera på arbetet som vd för Greta Bostäder, ett nystartat dotterbolag till Gar-Bo som arbetar med utveckling och förvaltning av fastigheter. Han finns också kvar på Gar-Bo som Senior Advisor.