Nyheter

Hon ska lyfta kultur- och varumärkesfrågor

Kristina Andreasson. Foto: Veidekke

Kristina Andreasson tillträder en ny tjänst med ansvar för Kommunikation, Varumärke och krishantering på Veidekke.
Den 15 september kliver hon in i Veidekke ASAs koncernledning i rollen som Koncerndirektör.

Veidekke ASA har precis slutfört försäljningen av koncernens fastighetsverksamhet, Veidekke Eiendom, till ett konsortie bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Efter försäljningen är Veidekke en renodlad entreprenör.

I samband med detta genomför man ett antal ändringar i koncernledningen. Kristina Andreasson, som haft rollen som Marknad- och kommunikationschef i Sverige sedan 2017 växlar nu upp för att driva arbetet med kommunikation, varumärke och krishantering på koncernnivå.

– Veidekkes koncernchef Jimmy Bengtsson har varit tydlig med att kultur- och varumärket står högt på agendan framåt. Målsättningen är att lyckas få med sig den unika kultur som finns i Veidekkes DNA och samtidigt bidra med förnyelse och bli tydliga med att staka ut riktningen, säger Kristina Andreasson, och fortsätter:

– En ständig utmaning är att påvisa vad varumärkesarbete och kommunikation faktiskt kan skapa för positiv affärsnytta och effekt, såväl internt som externt. Mångfald är ett annat fokusområde, där Kristina, som själv inte har en traditionell byggbakgrund, hoppas kunna bidra.

– Det behövs ökad mångfald inom ledande positioner i vår bransch, det behövs ökat fokus på att attrahera mångfald till branschen, det behövs ökat fokus på en sund byggbransch med hög etik. Till exempel genom fler kvinnor och andra bakgrunder i ledande positioner, säger Kristina, som är utvald som en av fyra finalister till Årets Employer Branding person i Sverige. 

Kristina Andreasson tycker att flera av de initiativ som Veidekke tagit hittills utgör en bra grund för det fortsatta arbetet. I Sverige har Veidekke, med sin nya och värderingsstyrda ambition ”Bygger med hjärta” som mål att bli den mest inkluderande aktören i branschen. Ett exempel på åtgärd är att Veidekke  fattat beslut om att alla nya projekt ska ha ”genusbyggbodar” .

– Ett annat exempel är vårt envisa arbete för en sundare byggbransch där alla får ”lika deg för lika kneg”, som startade 2016 då Veidekke var först ut med att begränsa antalet underentreprenörsled till max två.  

 Utmärkelser som Sveriges 4:e bästa arbetsgivare enligt medarbetarna (Universum) och Bästa rekryteringswebb 2020 (Karriärföretagen) är också något som Kristina Andreasson lyfter fram.

– Det känns väldigt kul att de här frågorna, som jag brinner för, tar plats på koncernagendan.  

 
* Avyttringen av Veidekkes fastighetsverksamhet genomfördes i början av september i linje med det avtal som ingicks den 16 juni 2020. Veidekke har erhållit en ersättning på 7,1 miljarder norska kronor.  Köparen tar över verksamheten baserat på ett företagsvärde på 8,75 miljarder norska kronor,Transaktionen ger Veidekke en vinst på cirka 1,2 miljarder norska kronor, som kommer att redovisas i resultaträkningen under tredje kvartalet. Efter försäljningen är Veidekke en renodlad entreprenör. Källa: Veidekke