Hovrätten ändrar fuktskadedom

Hovrätten ändrar fuktskadedom
Myresjöhus frias från ansvar för fuktskador. "Domen visar att Sverige har en småhuslagstiftning på U-landsnivå."
Göta hovrätt friade i dag Myresjöhus från att ersätta de husägare som fått fuktskador i sina hus på grund av enstegstätade putsfasader. Domen kan bli vägledande för en mängd kommande rättsfall.

För drygt ett år sedan dömde Eksjö tingsrätt småhustillverkaren Myresjöhus att betala 300 000 – 400 000 kronor i reparationskostnader till 23 fastighetsägare i Svedala, Skåne, som uppmätt höga fuktvärden i sina hus. Några av fastigheterna hade även förhöjda halter av mikroorganismer och mikrobiella skador.

Totalt hade 34 husägare stämt bolaget men 11 hade köpt husen i andra eller tredje hand och hade därmed inte ingått ett entreprenadavtal med Myresjöhus. Vid byggandet användes konstruktionen enstegstätad fasad som senare bedömts som olämplig av bland annat Boverket.

Nu river Göta hovrätt upp tingsrättens dom och friar Myresjöhus från ansvar.

I domen skriver de: ”Hovrätten konstaterar att metoden med puts på isolering utan bakomliggande luftspalt således var ett vid tiden typgodkänt användningssätt vid byggnation. Inget har framkommit i målet som visar att byggbranschen som helhet eller Myresjö specifikt skulle ha haft någon kunskap om att metoden var riskfylld.”

Husen som målet gäller byggdes mellan 1999 och 2003. Enligt rätten var det först i början av 2007 som det blev allmänt känt i branschen att den enstegstätade konstruktionen är olämplig.

– För oss känns det viktigt att hovrätten fick vägleda och avgöra vad som gäller i ansvarsfrågan. Det finns inga segrare i en sådan här tvist, utan det är ett komplext ärende, men det är viktigt att klargöra att kunden fortfarande har möjlighet att använda sin byggfelsförsäkring för att få skadan åtgärdad, säger Mikael Olsson, vd på BWG Homes AB, där Myresjöhus ingår.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund, tycker att det är fel att konsumenterna ska betala för byggfel.

– Domen visar att Sverige har en småhuslagstiftning på U-landsnivå. Lagen innebär ju att konsumenterna ska ta enorma kostnader för fukt- och mögelskador i nästan nya hus. Det har varit min käpphäst i många år att utvecklingsfel måste täckas av lagen om byggfelsförsäkring. Hade utvecklingsfel täckts av byggfelsförsäkringen skulle villaägarna i Svedala ha fått ersättning via försäkringen, säger han.

Enligt honom bäddar domen för liknande situationer i framtiden – då både byggbranschen och byggfelsförsäkringen saknar ekonomiska incitament att slå larm tidigt om utvecklingsfel.

– Stefan Attefall har hittills varit passiv när det gäller den här byggskandalen, som berör upp mot 160 000 bostäder i Sverige, och det tycker jag känns extremt otillfredsställande.  Villaägarna har krävt förbud mot enstegstätade fasader och med domen känns det extra angeläget att Boverkets förbud mot enstegstätade fasader inte fördröjs.

Förutom att fastighetsägarna nu får betala för reparationen av sina hus själva ska de även ersätta Myresjöhus för företagets rättegångskostnader – runt 560 000 kronor.

Hovrättsdomen kan få betydelse för en mängd kommande rättsfall om fuktskador i hus där samma isoleringsmetod använts.

Marie Bergström
[email protected]

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

Enstegstätad fasad

I en enstegstätad fasad lägger man ett tunt lager puts direkt på cellplast. Vid fuktigt väder och regn tränger vatten in i väggen och kan inte ventileras ut tillräckligt snabbt. Konstruktionen har bedömts som olämplig av bland annat Boverket.

 

Relaterade artiklar

Kindberg döms till fängelse för mutbrott
Anställde asylsökanden – döms för brott mot utlänningslagen
Covid 19-risk inte skäl att neka hantverkare tillträde
Får böta halv miljon efter trappolycka