Nyheter

Hur ser en som bestämmer ut?

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Vi som arbetar inom samhällsbyggnad behöver komma från alla de olika grupper av människor som samhället består av. Det är så vi får en hög innovationstakt med arbetsglädje och effektivitet när vi bygger. Där är vi inte i dag och det är inget nytt. Medvetenheten om behovet av ökad mångfald är stor. Men i stora delar står vi och stampar. Machokultur är den viktigaste orsaken till det. Den är skälet till att människor i dag i för hög utsträckning väljer bort en framtid hos oss. Den är också skälet till att vi har fler dödsolyckor och mutbrott än andra branscher.

Här har vi som är chefer och ledare en extra stor roll att fylla. Oavsett var i hierarkin du arbetar eller vilken ledarroll du har – direktör, arbetsledare, byggledare, hållbarhetschef, platschef – du har makt att påverka och du är en förebild för andra. Du räknas in i chefsstrukturen.

Om du rekryterar chefer och ledare har du möjlighet att utmana dig själv och dina kollegor i de traditionella normer som ofta råder om vem som lämpar sig som chef. Företag som vågar rekrytera sina chefer med utgångspunkt i kunnande och engagemang, som bortser från förlegade normer och förutfattade uppfattningar om vem som lämpar sig som chef, är ofta de som går vinnande fram på arbetsmarknaden.

Det har vi sett hända i vår bransch; en kvinna har rekryterats till en hög chefsposition och i ett slag har flera kvinnor sökt sig till bolaget.

För alla tittar uppåt. Som chefer och ledare är vi förebilder för andra som vill utvecklas och växa. Att det då finns de som liknar mig själv, som jag kan identifiera mig med, på en ledarplats i min närhet, innebär att också jag tror att jag kan ha en sådan roll.

Därför vill jag fira tillsammans med dig att vår bransch tagit ett kliv upp på en framtidslista; Ledarnas lista över Framtidens kvinnliga ledare.

Är det någon bransch som tillhör framtiden så är det vi som bygger för den. Men de senaste åren har vi inte bidragit särskilt mycket till den här listan; vi har haft en eller två chefer med.

Men i år har det hänt något. På 2021 års lista representeras vår bransch inte av en eller två kvinnor av 75 möjliga utan av fem! Fem unga kvinnor som trotsar fördomar och normer om vem som är chef. Vars arbetsgivare visat att kompetens för rollen är viktigare än förlegade idéer om hur en chef ser ut.

Samhällsbyggnads fem kvinnor på FKL-listan 2021 är:

Johanna Ovéus, Head of Strategy and Procurement, Veidekke Sverige Jenny Jonsson, Vd, ByggVesta Irma Karat Dzindo, Affärsområdeschef Trafikdesign, Sweco Kaia Eichler, Sustainability Manager Buildings, Afry Suzana Djokic, Director of Operations, Abtery

Det är när vi går från läpparnas bekännelse och från ökad medvetenhet till praktisk handling som vi skapar förändring. Förändringen behöver handla om mer än att kvinnor tar plats på chefsposterna. Vi behöver se fler med annan hudfärg, etnisk bakgrund, sexuell läggning, branscherfarenhet, ålder, utbildning och så vidare än vi ser i dag. Och det gäller alla olika roller i våra företag – chefer, arbetare och tjänstemän.  

Alla vinner på ett bra ledarskap. Jag jobbar för att samhällsbyggnad ska ha världens bästa chefer. Gör det du också!

Kajsa Hessel

Ordförande Byggcheferna