Nyheter

Husen får två våningar till

I samband med att fem hyresfastigheter på Roddaregatan i Vänersborg rustas upp och får nya stamledningar byggs ytterligare två våningar på varje huskropp. Det har skapat nya attraktiva lägenheter med fantastisk utsikt över sjön.

Imtech VS-teknik svarar för stambytet och renovering av badrum och kök och Imtech Elteknik svarar för elinstallationerna.

Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan/partnering med beställaren Skanska. De fem trevåningshusen i kvarteret Vesslan är byggda på 1960-talet och ägs av Vänersborgsbostäder. Tack vare att två våningar byggs på varje huskropp utökas de 98 lägenheterna i området med ytterligare ett 60-tal.

För att underlätta montaget av de nya våningsplanen har konstruktören Integra valt en teknisk lösning med lätt stomme och en kombination av prefabricerat trä och stål.

Ordersumman för Imtech VS-teknik uppgår till ca 6,2 miljoner kronor. Uppdraget löper över två år och innefattar stambyten i alla hus, montering av porslin och vatten- och avloppsledningar i samtliga badrum samt montering av blandare och avlopp i köken. Hela avloppssystemet är ljuddämpat. Avloppsledningarna i källarplanen relinas.

Monteringen är i full gång och hela projektet avslutas 2016. Imtech VS-teknik har en montör, Gert Andersson, som arbetar heltid med projektet.

– Det hela flyter på väldigt bra, berättar projektledaren Johnny Hjelthe. Samverkansformen gör att alla lär känna varandra, vilket underlättar mycket.  De olika yrkesgrupperna kan gemensamt lägga upp arbetet. Vi är färdiga med de två första husen och arbetar nu med tredje etappen. Projektering pågår för etapp fyra och fem.