Nyheter

Inflyttat i Sveriges mest bevakade energivilla

Bostadsminister Stefan Attefall hjälper familjen Grankvist att flytta in i NEED4B-huset i Borås. Foto: SP Sveriges Tekniska Provningsinstitut.

På måndagen flyttade simuleringsfamiljen Grankvist – en typisk genomsnittlig svensk medelsvenssonfamilj – in i det nya forskningscentrumet för framtidens boende.

Villan är byggd av trä och ligger vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts område i Borås.

För två år sedan inledde SP och trähustillverkaren Derome ett samarbete som ska göra det möjligt för fler att bygga energiekonomiskt och samtidigt möta allt tuffare energikrav. Två energisnåla trävillor blir demonstrationshus. Initiativet sker inom ramen för det EU-finansierade projektet NEED4B som pågår under sex år.

Den nybyggda klimatsmarta trävillan ligger på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts område i Borås och kommer att fungera som ett forskningscentrum för framtidens boende. Villan har levererats av Deromegruppen under varumärket A-hus och är byggt med de senaste energieffektiva och byggnadstekniska lösningarna. 

Huset är utrustat med eleffektiva apparater, ett mycket bra klimatskal och högeffektiv ventilationsåtervinning som tar till vara energin från familjen och maskinerna i huset. Solenergin omvandlas till el som används till drift- och hushållsel, bland annat till en värmepump som förser huset med värme och varmvatten – vilket gör huset i det närmaste självförsörjande på energi.

På måndagen flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i huset och kommer under två års tid att övervakas, mätas och analyseras. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter.

– Med projektet vill vi visa hur en familj, som lever i ett energieffektivt trähus, kan påverka energikonsumtion och miljö. Huset har utrustats med mätdon som kommer att hjälpa oss att följa familjens alla aktiviteter i vardagen, från allra första dagen i deras nya hus. Familjen Grankvist kommer att vara Sveriges mest bevakade familj under de kommande åren och från resultaten kommer vi att kunna dra lärdomar, som kan bidra till att göra nyproduktion av byggnader mer energieffektiva, säger Maria Khorsand, vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i ett pressmeddelande.

På plats vid inflyttningen i huset fanns bostadsminister Stefan Attefall (KD), som betonade vikten av att kunna påvisa att klimatsmart boende är en varaktig lösning för framtidens samhälle. Han menar att det behöves smarta och resurseffektiva lösningar för bostäder om vi ska uppnå de lågenergikrav som EU beslutat inför 2020.