Nyheter

”Ingen chef vill ha en diskriminerande, trakasserande eller mobbande arbetskultur”

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Byggnads släppte nyligen en rapport om att chefer kränker och mobbar medarbetarna. Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius kommenterar Byggnads uttalanden:
– Byggcheferna står självklart inte bakom någon chef som kränker och mobbar. Det är alltid ett gravt felaktigt beteende.

Hon säger också att Byggcheferna delar Byggnads uppfattning om att problemet med kränkningar, mobbning och dålig arbetsmiljö beror på den machokultur som råder. Men däremot delar de inte Byggnads uppfattning om att chefer ensidigt är de som kränker, mobbar och bidrar till en oschysst arbetsmiljö.

Arbetsmiljön och arbetsplatskulturen är chefernas ansvar. Ingen chef vill ha en diskriminerande, trakasserande eller mobbande arbetskultur. Det har vi så länge vi har en machokultur. Den måste företagsledning, chefer och anställda tillsammans hjälpa till att bryta. Den kultur vi har är resultatet av allas beteenden och kräver ett medvetet krafttag i hela branschen för att förändra.

När det gäller kränkningar och mobbning visade en undersökning genomförd av Novus 2020 att nära var femte chef själv drabbats av mobbning och liknande dåliga beteenden. Bland kvinnliga chefer förekommer det dubbelt så ofta. Även yngre chefer är mer drabbade än samtliga chefer i undersökningen.

Hur får vi till en förändring?

Det som måste hända enligt Byggcheferna är att fler företagsledningar samlar sina chefer och tillsammans bestämmer sig för att machokulturen ska bort från arbetsplatserna. Då behövs en kombination av åtgärder.

De viktigaste anser Byggcheferna är:

– Stärka den tysta majoriteten. Det finns för få företag i branschen som vågar resa sig upp och säga ifrån när någon beter sig illa eller säger något kränkande.

– Bekämpa den grova och alltför utbredda dåliga skämtkulturen. När någon drar ett grovt skämt, låt bli att skratta själv och säg ifrån.

– Rusta cheferna. Chefer i samhällsbyggnad har komplexa uppdrag men många gånger saknar de kunskap och utbildning i att förändra och bygga företagskulturer. Åtgärda det. Gör det möjligt för chefer på alla nivåer i företaget att arbeta förebyggande och bygga sunda företagskulturer där alla kan trivas och samarbeta, och där individer kan prestera efter bästa förmåga.

Här kan du läsa en artikel om Byggnads rapport.
Här kan du läsa hela rapporten.