Nyheter

Ingenjörer jobbar två veckor gratis

Många ingenjörer jobbar två veckor ”gratis”, det vill säga utan ersättning i vare sig pengar eller ledighet.

Deras sammanlagda övertid motsvarar cirka 5 200 heltidstjänster.

Det framgår av ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Två av tre ingenjörer arbetar övertid och då 140 timmar per år, tre arbetsveckor. Det innebär att många jobbar två veckor ”gratis”, det vill säga utan ersättning i vare sig pengar eller ledighet. Det framgår av ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

I Sveriges Ingenjörers löneenkät, som besvarats av 70 000 yrkesverksamma medlemmar, uppger två av tre (66 procent) att de jobbar övertid och då i snitt tolv timmar per månad. Det blir drygt 140 timmar per år – vilket motsvarar dryga tre arbetsveckor.

– Nästan hälften av ingenjörerna har kvittat sin betalda övertidsersättning mot en extra semestervecka. Det kan se bra ut på pappret – men när de jobbar övertid motsvarande tre veckor jobbar de ju i praktiken två veckor gratis, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Hon menar också att det i längden blir slitsamt att arbeta så mycket övertid. Det gagnar varken de anställda eller företagen.

Slår man ihop ingenjörernas övertid blir det sammanlagt 10 miljoner övertidstimmar, vilket motsvarar cirka 5 200 heltidstjänster.

– Övertiden visar på behovet av ingenjörer – men det håller inte att arbetsgivare utnyttjar och underlåter att kompensera dem för deras extra arbetsinsatser.