Nyheter

Inspektören: De saknar fallskydd

När snisen ska jämnas ut ovanpå formarna arbetar byggjobbarna på tre eller fyra meters höjd utan fallskydd. ”Där bryter man mot föreskrifterna”, säger Linda Månsson på Arbetsmiljöverket.

Alf Kero, platschef på ishotellet, anser att fallskydd inte behövs vid bygget, eftersom snisen inte är hal och det finns snö på marken som skulle dämpa ett fall. Men det håller inte arbetsmiljöinspektör Linda Månsson med om. Hon har tittat på några av bilderna som Byggvärlden har tagit på gjutningsarbetet. – På flera av bilderna finns en uppenbar fallrisk och arbete över två meter. Då ska man ha fasta fallskydd eller personlig utrustning, säger hon. Arbetsmiljöverket gjorde 2007 en inspektion av bygget av ishotellet. Då hade man inga invändningar mot arbete på hög höjd. – Inspektion är ett stickprov. Det är inte säkert att arbete på hög höjd pågick vid inspektionstillfället. Men lagkravet gäller ändå, säger Linda Månsson. Nu ska Arbetsmiljöverket kontakta ishotellet och även genomföra en inspektion. Några mindre olyckor har inträffat vid ishotellet under de senaste åren. 2006 gick en pistmaskin genom isen på Torne älv, men föraren klarade sig oskadd. 2003 inträffade ett olycksfall vid rivning av klinkers på värdshuset och 2002 sågade en person sig i pannan med en motorsåg.