Nyheter

”Inte så ren som de påstår”

Enligt Göteborg Energi orsakar fjärrvärmen de säljer knappt några koldioxidutsläpp alls. Men nu får de kritik från flera storkunder, skriver Miljörapporten.

— Man kan tycka att Göteborg Energi räknar på ett sätt som får fjärrvärmen att framstå som renare än den är, säger Mattias Adolfsson miljösamordnare på Higabgruppen, till Miljörapporten.

Higabgruppen, som förvaltar och äger en stor mängd fastigheter i Göteborg, har valt att använda IVL Svenska Miljöinstitutets metod för beräkning av koldioxidutsläpp. Denna metod har en annan syn på beräkning av utsläppen än Göteborg Energi.

Enligt IVL:s metod släpper varje kilowattimme fjärrvärme som Higabgruppen köper av Göteborg Energi ut 90 gram koldioxid.
— Vi räknar så här eftersom vi vill ha relevanta siffror, som tål en nationell jämförelse, när vi redovisar Higabgruppens utsläpp, säger Mattias Adolfsson.

Göran Andersson, energisystemanalytiker på Göteborg Energi, tycker att den korrekta utsläppssiffran är 15 gram koldioxid per kilowattimme fjärrvärme.

Förklaringen till att Higabgruppen och Göteborg Energi står så långt från varandra finns i Ryaverket i Göteborg, det naturgaseldade kraftvärmeverket som Göteborg Energi startade 2006. Göteborg Energi menar att värmen från Ryaverket är en restprodukt från elproduktionen och därför ska belastas med låga koldioxidutsäpp. Higabgruppen anser att fjärrvärmen produceras av naturgas och ska stå för en del av naturgasens koldioxidutsläpp.

— Enligt IVL:s sätt att räkna ledde naturgassatsningen i Rya­verket till att koldioxidutsläppen från fjärrvärmen ökade med 50 procent. Men enligt Göteborg Energis sätt att räkna minskade utsläppen med mer än hälften, säger Mattias Adolfsson.

Göran Andersson förklarar varför Göteborg Energi räknar som de gör:
— Utsläppen från fjärrvärmen beror på vilken fördelningsmetod du använder för kraftvärmen. Göteborg Energi har valt en metod som framhåller fördelarna med kraftvärmen. Det innebär att en stor del av utsläppen läggs på el. Vi ser därför fjärrvärme som spillvärme från elproduktion. En förutsättning för detta är att du har ett effektivt kraftvärmeverk med hög elverkningsgrad, säger Göran Andersson.

Flera av Göteborg Energis stora kunder utreder nu om de ska sluta använda Göteborg Energis siffror när de redovisar sina koldioxidutsläpp och istället använda högre siffror.

En av dem som ifrågasätter Göteborg Energis sätt att räkna är Mattias Pettersson på Familjebostäder i Göteborg.
— Vi är kritiska till deras koldioxidredovisning. Det ser för bra ut helt enkelt. Vi funderar på om vi ska använda egna koldioxidsiffror eller deras, men vi är inte framme vid någon linje än, säger han.

Men Göran Andersson tycker inte att Göteborg Energi vilseleder sina kunder genom sitt sätt att räkna.
— Vi tycker det är ett juste sätt att räkna på, men flera kunder har begärt ut siffror på hur vi räknar så vi tror vi kommer att få se en diskussion om det här framöver, säger Göran Andersson.