Nyheter

Investerar 19 miljoner i nya silos

Thomas Betong investerar miljoner i nya silor för att kunna producera mer klimatvänlig betong. Bild: Thomas Betong

Thomas Betong investerar 19 miljoner kronor för att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga orter där företaget har verksamhet.

Investeringen handlar i huvudsak om ytterligare 15 silos där man ska hantera alternativa bindemedel till cement.

– Tack vare dessa nya silos kommer vi att kunna producera klimatförbättrad betong, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 50 procent, från samtliga våra fabriker, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef Fabriksbetong.

Sedan 2012, när bolaget lanserade den första klimatförbättrade betongen på den svenska marknaden har utvecklingen fortsatt.
– På senare tid har vi märkt en allt större efterfrågan på klimatförbättrad betong och våra Thomagrön-produkter som vi erbjuder, säger Joakim Bjelkstam,

Investeringen, som berör tolv bindemedelssilos till affärsområde Fabriksbetong och tre till affärsområde Prefabricerad betong, kommer att vara genomförd under 2022.
– Då kommer vi kunna tillverka klimatförbättrad betong på samtliga våra fabriker.

Thomas Betong har idag totalt 35 betongfabriker i Sverige och geografiskt har företaget delat in sin verksamhet i fyra regioner, Stockholm, Mitt, Väst och Skaraborg/Värmland.
– Med de här investeringarna stärker vi oss lokalt och vår konkurrskraft för framtiden.

Inom affärsområde Prefabricerad betong, där bolaget har fyra fabriker, är de nya investeringarna efterlängtade och här har man redan kommit en bra bit på väg. Vid fabriken i Lane-Ryr utanför Uddevalla är förberedelser för bygglov och grundläggning för den nya silon i gång.

– För närvarande är just silos en trång sektor för oss när det gäller att kunna erbjuda prefab-lösningar med klimatförbättrad betong, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefabricerad betong.
– Nya silos bidrar till en ökad flexibilitet som gör att vi tillsammans med våra kunder kan minska koldioxidutsläppen avsevärt.