Byggprojekt

Investerar närmare en miljard i datacenter i trä

Ecodatacenter investerar närmare en miljard kronor i ett nytt fristående datacenter, i anslutning till den befintliga anläggningen i Falun. Det nya datacentret byggs i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.

Ecodatacenter är byggherre för den nya serverhallen i Falun och samarbetar med flera lokala entreprenörer och leverantörer i den nya jättesatsningen.

– Grunder är gjuten och nu pågår stomresning. Vi anlitar flera olika leverantörer runt om i Dalarna, bland annat Byggpartner i Dalarna, säger Anders Fryxell, marknads- och försäljningschef på Ecodatacenter.

Syftet med det nya datacentret är att erbjuda kunder ökad flexibilitet och skalbarhet. Nybyggnationen innebär att man på kort varsel kan tillgodose befintliga kunders behov av ytterligare kapacitet. När den nya byggnaden står klar kan marknaden erbjudas ytterligare ledig kapacitet om 15MW.

 – Vi bygger för att hjälpa befintliga kunder expandera och för att möta ett ökat intresse från stora europeiska företag. Fler och fler upptäcker fördelarna med att lägga sin data i Sverige, säger Anders Fryxell.

Unikt träbygge

Han säger också att det finns en stark efterfrågan på hållbara datacentertjänster. Bolagets main site i Falun är världens första klimatpositiva datacenter, och bolaget avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler datacenter.

– Det nya datacentret byggs, liksom det befintliga i trä, vilket är unikt.

Både stomme, innerväggar och tak är av korslimmat trä och limträ eftersom en låg klimatpåverkan är en viktig parameter i datacentrets klimatkalkyl. Genom Ecodatacenters integration med Falu Energi & Vatten återvinns värmen till ett fjärrvärmesystem för Falu kommun och till en pelletsfabrik, en unik lösning för effektiv värmeåtervinning. 

Investeringen i den nya byggnaden är ett steg i riktningen mot målsättningen att bli Nordens ledande datacenterleverantör.

– Vi planerar vidare expansion. Här på siten i Falun har vi plats för fem lika stora hallar.

Ecodatacenters huvudägare är Areim.