Nyheter

IVT:s framtid <br></br> finns i kyrkan

Kyrkor, slott och Östeuropa. Värmepumpsföretaget IVT har servat svenska enplansvillor men siktar nu på nya marknader. <br></br> — Vi ser en oerhörd potential, säger Krister Persson, marknadschef på IVT.

Miljömedvetenheten gör sig alltmer påmind i byggbranschen, och dess kunder. Ett tydligt exempel är den omfattande omställningen i villor från oljepannor till värmepumpar de senaste åren. En värmepump kräver visserligen el men kan samtidigt halvera elförbrukningen till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus, enligt Energimyndigheten.

I dag har cirka 40 procent av alla småhus i Sverige en värmepump vilket är en dramatisk ökning på bara några år. Ett av de ledande företagen i branschen är IVT vars marknadschef Krister Persson ser ytterligare förklaringar till branschens framgångsvåg.

— Framförallt handlar det om att oljan blivit dyr i kombination med att vi haft en billig el. Sedan har vi en bra berggrund också och en väl utvecklad borrindustri. Allt detta har gynnat oss, säger han.

För IVT har det inneburit en kraftig tillväxt sedan millennieskiftet. Dessutom har man hårdsatsat på distributionen och lokalförankringen i landet. Enligt Krister Persson har denna satsning slagit väl ut.

— Vi är duktiga på att nå ut till slutkunden och våra återförsäljare är väldigt kunniga. Det har hjälpt till, säger han.

Trots de senaste årens tillväxt har branschen också haft problem. Försäkringsbolag har rapporterat om många trasiga värmepumpar. För några år sedan låg IVT i topp när Folksam sammanställde skadestatistik. Enligt Krister Persson är detta inte längre ett problem.
— Nej, vi har tagit fram nya pumpar som är hållbara. Och för de gamla har vi tagit fram utbyteskit, säger han.

Ett annat bakslag kom förra året då de senaste årens uppgångar på villasidan bröts. Trots detta finns det inte någon anledning till oro, anser Krister Persson.
— Vi tror på en viss mättnad vad gäller enfamiljshus. Men det finns andra marknader som vi siktar in oss på, säger han.

Med marknader menar Krister Persson bland annat flerbostadshus, kyrkor och växthus. Redan idag har IVT installerat värmepumpar i till exempel kyrkor och Drottningholms slott. Framöver väntar också utlandet. I våra skandinaviska länder och inte minst nere på kontinenten är värmepumpar fortfarande ett för många okänt begrepp.

— Tyskland och Frankrike, till exempel, ligger sex till sju år bakom oss i Sverige, förklarar han.

IVT – Industriell värmeteknik

Grundat: 1968. Köptes 2005 av Boschgruppen.

Hemort:Tranås.

Anställda:460 personer.

Omsättning 2007: Cirka 1,2 miljarder kronor.

Produkter: Värmepumpar och värmepumpsystem.

Affärsidé: Att tillgodose människors behov av värme och kyla genom att använda den lagrade energin i berg, jord, vatten och uteluft samt återvinning av energi i frånluft.