Nyheter

Jämställdhet och rekrytering hänger ihop

Lars Bergqvist, fd ordförande Byggcheferna.

Byggcheferna driver sedan 2015 kampanjen Stoppa Machokulturen.

Ikano Bostad har nyligen inlett projektet Hentverkarna.

Båda var de inbjudna att prata jämställdhet hos Svensk Byggtjänst, som dragit igång kampanjen Jämnt på jobbet. 

Jämnt på jobbet är en satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektorn, på initiativ av Svensk Byggtjänst. Arbetet sker genom bland annat förmedling av information och kunskap, träffar, utskick av nyhetsbrev.   

– Om det inte är jämställt i branschen får vi svårt att rekrytera – och tvärtom! Allt hänger ihop, säger Urban Månsson på Svensk Byggtjänst.

Han får medhåll av Lars Bergqvist, fd ordförande för Byggcheferna, som drivit Stoppa Machokulturen ihop med Byggnads sedan 2015.

– Det lättaste vore förstås om byggbolagen började anställa fler kvinnor. Men problemet är att många tjejer lämnar branschen efter ett par år. Vi måste förändra attityder och kulturer på arbetsplatserna först.

Problemet i branschen är att det finns en jargong, en utestängande kultur och en mansdominans som skapat en machokultur. Hälften av kvinnor i byggbranschen säger att det upplevt sexuella trakasserier. 

– En blandad arbetsplats är alltid bäst. Enligt undersökningar så är blandade grupper mest lönsamma.

På Ikano Bostad inledde man i höstas projektet Hentverkarna, som är ett lärlingsprogram för kvinnor.

– Vi har varit bekymrade över varför vi bara vänder oss till halva Sveriges befolkning när vi rekryterar, särskilt på yrkesarbetarsidan. Men vi insåg att vi bara tänker män. Vi har aldrig visat kvinnorna vägen in i byggbranschen, säger Patrik Rasmusson, som jobbar med personalfrågor på Ikano Bostad.

Bolaget gick ut och erbjöd lärlingsutbildning som skulle leda till fast jobb utan helgtjänstgöring, heltidsjobb och hög lön, något som man trodde kunde locka kvinnor som ångrat sina yrkesval eller fastnat inom låglönejobb.

310 tjejer i alla åldrar sökte till de 16 platserna.

– Nu vet vi att tjejer vill in i branschen. De kommer att tillhöra våra toppsnickare om några år.