Nyheter

Jätteduken räddar bygget

Det har tagit tio år, men nu har NCC hittat en metod för att betala för pappersbrukets gamla synder vid Tollare utanför Stockholm. <br></br> Genom att lägga ut en duk på sjöbotten ska det kvicksilver som pappersbruket släppte ut hållas på plat

Tollare pappersbruk i Nacka kommun drevs från 1920-talet fram till 1964. Kvicksilver användes i produktionen för att bekämpa svampbildning i maskinerna. Kvicksilvret följde med träfibrer ut med avloppsvattnet och ligger nu i bottnarna utanför Tollare.

För tio år sen köpte NCC marken vid Tollare pappersbruk med tanken att bygga bostäder där. Nästan lika många år har det tagit att komma fram till en godkänd metod för att hantera bottnarna.

Först tänkte bolaget täcka bottnen med betongmadrasser, men det fick man avslag på i miljödomstolen. Nu har företaget valt och fått klartecken för att anlägga ett så kallat erosionsskydd i form av en geotextilduk som läggs över bottnen och täcks med bergkross.

NCC:s utredningar har visat att sedimentlagren innebär en liten risk för människor och miljö. Men bolaget vill ändå täcka över bottnen.

— Båttrafik kan röra upp sedimentlagren och det är inte speciellt trevligt. Som exploatörer är vi måna om att ta hela ansvaret om vi ska bygga bostäder här, säger projektledaren Angela Berg.

Syftet med övertäckningen är att minska risken för spridning av kvicksilvret.
— Det är en otrevlig tungmetall som helst inte ska spridas mer än det redan har gjort. Det är väldigt mycket bättre att täcka över det så här än att ha det som det har varit, säger Jan-Olof Arvidsson, miljöråd på miljödomstolen.

Under ett par månader nu har bolaget arbetat med att lägga ut en finmaskig duk över sedimentlagren på sjöbottnen närmast strandlinjen. Tre dykare har deltagit under vattenytan. Mjukbetong har sprutats in i kanaler i duken för att den ska hållas på plats.

I mars vidtar nästa del av arbetet, när två lager bergkross ska läggas över duken. Därefter är erosionsskyddet färdigt. Då ska partiklarna i sedimentet hållas på plats, medan metangasen som bildas kan sippra ut.

För att inte partiklar från sedimenten ska spridas omkring under arbetets gång har området stängts in med två lager skärmar.
— Det är en geotextilduk från vattenytan till botten som fungerar ungefär som en gardin. Vi har både hängslen och livrem tack vare en inre arbetsskärm som vi flyttar successivt och en yttre, fast skärm, säger Angela Berg.

Själva bostadsbyggandet väntas inte komma igång förrän under 2009. Området kommer att hysa runt 700 bostäder, i form av småhus, radhus och flerfamiljshus. Helt klart är det sannolikt inte förrän 2017.

Men redan nu har NCC många intresseanmälningar.
— Närmare 3 000 står på intresselistan. Det är ett efterlängtat område med ett attraktivt läge. Och Tollare är en otroligt vacker plats, en södersluttning ner mot Lännerstasundet, säger Angela Berg.

Huruvida NCC hade kunnat få tillstånd för att snygga till strandlinjen och bygga en kaj om inte erosionsskyddet hade ingått i projektet kan inte riktigt miljödomstolens Jan-Olof Arvidsson svara på.

— Men jag antar att NCC bedömde att det var en åtgärd som miljödomstolen skulle kräva, säger han.

Grafik: Ingemar Franzén
Foto: Håkan Lindgren

Skyddar mot kvicksilvret