Nyheter

Jeanette Rohdin Körössy

Jeanette Rohdin Körössy.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det är en intressant och ständigt utvecklande bransch där man är med och skapar något som är konkret och bestående. Den variation som byggbranschen innebär, där alla projekt har sina förutsättningar och möjligheter, gör att den aldrig hinner bli tråkig.
Det bästa med att vara avdelningschef är att jag får bidra till att ge mina medarbetare förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Att få följa medarbetarnas utveckling över tid och se dem lyckas i sina uppdrag ger mig energi.
Jag drivs att vara med och bidra till utvecklingen av samhället samtidigt som vår affär skapar värde för en slutkund som kommer att bo och leva i våra bostäder.

Vilka är utmaningarna?

– Just nu är det nog att förutspå när projekten kommer i tid och lyckas göra en planering av fördelningen av projekten så att alla medarbetare har en bra belastning, känner att de bidrar och att projekten medför utveckling för individen.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag tror att det som gör mig till en bra ledare är mitt intresse för människor i kombination med att jag drivs av att göra en bra affär och bidra till verksamhetens utveckling. Det viktigast i min roll som ledare är att se alla mina medarbetare som individer – utifrån deras personlighet, erfarenhet och kompetens för att kunna skapa bästa förutsättningar för dem att prestera. Minst lika viktigt är att skapa ett team där alla arbetar mot samma mål och där vi som grupp stöttar och hjälper varandra för att effektivt driva våra projekt.
Som chef är jag närvarande och tillgänglig och finns där i bakgrunden och stöttar, samtidigt som jag ställer krav på leverans enligt uppsatta mål. Att jag själv tycker att det är väldigt kul att driva projekt tror jag smittar av sig till mina medarbetare!

Hur gör du för att få nöjda kunder?

– Jag tycker det är viktigt att alltid ha slutkunden i fokus hela vägen – från skisserna, till det färdiga huset och sedan även efter de flyttat in. Det bästa är när man lyckats ge tydliga förväntningar till kunden och i slutändan även lyckats överträffa förväntningarna.

Hur jobbar du med förnyelse?

– Genom att utveckla mina medarbetare kan jag kontinuerligt ge dem nya utmaningar där de kan bidra till JMs utveckling av produkt och affär. Ledarskap är för mig inte något statiskt. Det innebär att jag ständigt arbetar med att utveckla och anpassa mitt ledarskap för att på bästa sätt kunna leda mina medarbetare utifrån deras förutsättningar i takt med att de utvecklas.

Vad jobbar du med just nu?

– Jag är avdelningschef för projekteringsledarna på JM AB, region Stockholm Syd. Utöver det är jag projektansvarig för hyresgästanpassningen av JMs nya huvudkontor med uppdrag att skapa en arbetsplats som stöttar vår verksamhet och skapar förutsättningar för ca 600 av våra medarbetare att prestera.

FAKTA:

Ålder: 43

Bor: Trångsund

Familj: Gift med Patrik och har en son, Hugo 15 år och en bonusdotter, Rebecca 22 år.

Bakgrund i korthet: Jobbat på JM i dryga 20 år och haft roller som arbetsledare, inredningsansvarig, projekteringsledare, projektledare och nu senaste fyra åren som avdelningschef för projekteringsledare.

Ledarskapsmotto: Genom att se medarbetare och anpassa ledarskapet till deras behov skapas förutsättningar för prestation.

Sagt om Jeanette (ur nominering och referenser): ”Jeanette har en mjuk ledarstil och får mycket att hända”, ”Hon är bra på att ge frihet under ansvar utefter medarbetarens egna förutsättningar”, ”Hon är lyhörd och ser till att kundresan blir bra”