JM:s höghus blir regeringsfråga

JM:s höghus blir regeringsfråga
JM:s planerade elvavåningshus i kvarteret Trehörningen i Kävlinge lär dröja. Grannarna till tomten har överklagat detaljplanen till regeringen.

Grannarna menar att fastigheten genom sin höjd skulle avvika för mycket från övriga fastigheter i centrum, skriver Skånska Dagbladet. I början av juli beslutade länsstyrelsen att godkänna detaljplanen, trots att ”den föreslagna bebyggelsen kommer att avvika väsentligt från befintlig bebyggelse”. Men nu har grannarna överklagat beslutet till regeringen.

JM:s byggplaner i Kävlinge inkluderar ett elvavåningshus och två tillhörande radhuslängor som ska bli seniorbostäder. Dotterbolaget Seniorgården är byggherre.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder