Nyheter

Jordfelsbrytare döms ut

Hela 7 procent av jordfelsbrytarna fungerar inte. Det visar ett stort fälttest i Danmark. Svenska Elsäkerhetsverket ser mycket allvarligt på resultatet.

– Samma problem finns med stor sannolikhet i Sverige, säger Martin Gustafsson, som är inspektör på Elsäkerhetsverket.

Den danska studien genomfördes på uppdrag av Sikkerhetsstyrelsen, som motsvarar Elsäkerhetsverket. Danskarna undersökte närmare 1?000 fast installerade jordfelsbrytare, de flesta i vanliga bostäder. 7 procent höll inte måttet.

– Väldigt allvarligt. Det rör sig om produkter som många installerar för att höja sin säkerhet. Då måste man kunna lita på att de fungerar, säger Martin Gustafsson.

Extra oroande är att den testknapp som sitter på jordfelsbrytarna också visade sig vara opålitlig. När man trycker in knappen leds en del av strömmen ”fel” på ett kontrollerat sätt och brytaren ska lösa ut.

Se grafik och läs resten av artikeln på tidningen Ny Tekniks nätupplaga