Nyheter

Kajsa Hessel är Årets Samhällsbyggare 2020

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, har utsetts till Årets Samhällsbyggare. Foto: Foto: Johannes Frandsen

Kajsa Hessel är Årets samhällsbyggare 2020. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att avskaffa machokulturen i byggbranschen med siktet inställt på ett bättre ledarskap.
– Det känns väldigt roligt att juryn väljer att lyfta fram någon som jobbar med kultur- och ledarskapsfrågor i branschen, säger Kajsa Hessel.

Att förändra ingrodda kulturer tar tid och kräver mycket kraft. Men med målet att lyfta en utskälld bransch har Kajsa Hessel kavlat upp ärmarna och gått i klinch med några av de viktigaste hindren för att byggbranschen ska bli inkluderande och välkomnande för alla oavsett bakgrund.

– Jag jobbar i den bästa sektorn! Men kulturen är ibland ett hinder, där traditionella snäva mansnormer och en exkluderande kultur kan leda till problem som korruption och olyckor.
Ledarskapet är en viktig faktor i förändringsarbetet.
–  Att stärka ledarskapet är en lösning. Byggchefernas vision är att alla ska ha en bra chef, säger Kajsa Hessel.
Byggcheferna jobbar här på tre nivåer: att utbilda studenter i ledarskap, att höja befintliga chefers kompetens och ge dem rätt verktyg utifrån förutsättningarna samt att genom opinionsbildning få politikerna att förstå utmaningarna i branschen.

– Det känns väldigt roligt att Samhällsbyggarna vill lyfta någon som jobbar med kultur-. och ledarskapsfrågor i branschen. Den här utmärkelsen säger något om hur långt vi kommit med Byggchefernas arbete.   

Hösten 2017 tog Kajsa Hessel över från Byggchefernas tidigare ordförande Lars Bergqvist som var föreningens ordförande i 30 år. Hon fick en flygande start när #metoo och #sistaspikenikistan tog fart i samhällsdebatten. Under hennes ordförandeskap har byggbranschen slutat ifrågasätta att Byggcheferna arbetar mot machokulturen i branschen och vänder sig nu till hennes organisation för att få hjälp att få bort den.

Kajsa Hessel är regionchef på teknikkonsulterna Sweco. Sedan hösten 2017 är hon ordförande i Byggcheferna. Kajsa är även ledamot i Samhällsbyggnads­sektorns etiska råd och ingår i Ledarnas förbundsstyrelse.

Priset delades ut av Samhällsbyggarna under Samhällsbyggnadsdagarna, som i år arrangerades digitalt.
– Att stå upp för något du tror på och våga sticka ut hakan i motvind är ett risktagande. Men Kajsa Hessel har med stor ihärdighet och synlighet, inte minst genom tydlig medial närvaro, lyckats kliva fram som en av de starkaste rösterna för att vända branschen i rätt riktning. Det är inte bara bra för alla som jobbar i byggbranschen utan för hela samhället i stort, säger Lars Strömgren, Samhällsbyggarnas vd.

Motivering

Kajsa Hessel är nyckelperson och drivande kraft i arbetet med att omvandla byggbranschens inre kultur och yttre förtroende – från exkluderande machokultur till en inkluderande, innovativ, hållbar, spännande, schysst och säker bransch för alla.

Vikten av det arbetet blev inte minst tydligt i samband med metoo-rörelsen och byggbranschens upprop #sistaspikenikistan 2017. Hon syns i medier och deltar i seminarier. Hon träffar riksdagspolitiker, generaldirektörer och gymnasieungdomar. Hon lyfter jämställdhetsfrågan på möten med branschens företagsledare – ofta som enda kvinna och utan ingenjörsbakgrund.

Som vägvisare mot en framtidsbransch där alla har samma möjligheter är Kajsa Hessel självklar vinnare av Årets samhällsbyggare 2020.

Om Årets samhällsbyggare:

  • Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn.
  • Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av följande områden: Gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser, främjande av samhällsutvecklingen.

Tidigare vinnare:

2019 Anna-Lena Lehto, Uppsalahem

2018 Ulrika Francke, vice ordf. Swedbank

2017 Kristina Alvendal, vd Kristina Alvendal AB

2016 Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter

2015 Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

2014 Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC AB