Nyheter

Känn igen varningen

EU:s system för registrering av kemikalier, Reach, är i full sving. Samtidigt ändras reglerna för att få en anpassning till FN-systemet. Burkar och transporter får nya varningssymboler.

Reglerna för klassificering och märkning ändras från och 1 december 2010 och för blandningar från med den 1 juni 2015. Förändringarna syftar till att få procedurerna i harmoni för FN:s system för kemikalier.

I Sverige gäller Kemikalieinspektionens regler och de ska tillämpas fram till 1 december 2010, EU-alternativet får dock användas. Om det används ska produkterna inte dubbelmärkas. Liknande övergångsregler gäller blandningar. Till 2015 ska övergången vara helt genomförd.

EU:s klassificering och märkning benämns CLP, FN:s system GHS.

För den vanlige användaren, som professionell eller som konsument, är det mest iögonfallande de nya så kallade faropiktogrammen. Det är en god poäng att göra dessa likadana över hela världen.

Det är en lång bildkavalkad — se länken.

I vissa fall kan GHS-varningarna ersättas av lokala varianter för farliga transporter — se länken.

Koll på kemikalier

GHS — Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP – Förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Uttytt Classification, Labelling and Packaging. EU-lag sedan 20 januari 2009. Syftet med CLP är att harmonisera Reachförordningen med GHS.