Nyheter

Kasper Salin-pris till konstmuseum

En stor svart låda på högkant i Kalmar stadspark. Omtvistad och kritiserad, men nu även prisad. Kalmar Konstmuseum har tilldelats årets Kasper Salin-pris.

Det prestigefulla Kasper Salin-priset delades ut av branschorganisationen Sveriges Arkitekter på fredagen. Vinnare blev Kalmar Konstmuseum, den ”svarta låda” i betong som placerats mitt i Kalmar stadspark.

— Det känns verkligen jättebra, säger Bolle Tham på Tham & Videgård Hansson Arkitekter som utformat huset.

”En plats för både ro och eftertanke” skriver juryn i sin motivering. I juryn för årets pris satt Gert Wingårdh, Elizabeth Hatz, Lene Tranberg och Ingela Lindh.
Skanska var entreprenör och Kalmar kommun tillsammans med Kalmar Konstförening var byggherrar för huset, som stod klart tidigare i år.

Juryns motivering:
”En djärv, genial och oväntad placering av ett konstmuseum i Kalmar stadspark. Den stora byggnadsvolymen anas med sina ljusblänk bland parkens träd. Det inre är välkomnande och vackert. De släta, ljusa betongytorna och stendetaljerna lyfter fram konsten som här visas. En plats för både ro och eftertanke.”

Fakta / Kalmar Konstmuseum

Arkitekt: Tham & Videgård Hansson Arkitekter genom ansvariga arkitekter Bolle Tham och Martin Videgård Hansson, arkitekter MSA, handläggande arkitekt Lukas Thiel, arkitekt MSA samt medverkande arkitekter Tove Belfrage, arkitekt MSA, Johan Björkholm, inredningsarkitekt MSA samt Erik Wåhlström.

Byggherre:Kalmar kommun genom projektledare Sune Johansson och Kalmar Konstförening genom museichef Klas Börjesson.

Entreprenör byggnad:Skanska genom Sven Odlingsson, Roland Persson och Ola Lindgren.

Byggfakta

Byggnadsår: 2006 — 2008.

Bruttoarea: 1 600 kvadratmeter (nybyggnad).

Byggkostnad exklusive tomt:36 MSEK.