Nyheter

Kasper Salin-priset till Väven

Kulturhuset Väven i Umeå blev 2014 års vinnare av Kasper Salin-priset för bästa byggnad.

Fyra byggnader var nominerade till Kasper Salin-priset i år, samhällsbyggnadsbranschens äldsta och mest välkända pris, som delats ut sedan 1962 till Sveriges bästa byggnad.

Väven är del av ett stadsutvecklingsprojekt för Umeås kajområde. Den nya byggnaden vävs in i staden och förstärker Umeås nya kulturstråk längs älven. Det är en verksamhet bestående av både privata delar med konferens och hotell samt publika delar med bibliotek, scener och ateljeer. Allt är sammanvävt som en enhetlig byggnad, programmerat utifrån en grundlig samhällsdialog. Utbudet är brett och rikt som det är planerat idag, för att kunna utvecklas och anpassas i ett framtida Umeå.

Juryns motivering:

Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

 

FAKTA

Ansvariga arkitekter: Arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter.

Medarbetare Snøhetta: Arkitekter Kjetil T. Thorsen, Markus Schwarz, Paul La Tourell, Zenul Khan, Romana Suitner, Anne Cecilie Haug, landskapsarkitekt Robert Oseland, inredningsarkitekter Øystein Tveter, Christina W. Sletner.

Medarbetare White: Uppdragsledare Marianne Rutberg, arkitekt MSA Albin Holmgren, ingenjör Mirja Westling, ingenjör Agne Revelle, arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA Åsa Haremst och miljöexpert Ulrika Nilsson.

Konsulter: Tyréns (konstruktion, akustik), Sweco system (VVS), Ramböll (el), AIX arkitekter (teater) och ÅF lightning (ljusdesign).

Beställare: Väven i Umeå AB (Umeå kommun och Balticgruppen).

 

Sveriges Arkitekters alla priser:

Kasper Salin-priset: Kulturhuset Väven, Umeå.

Ansvariga arkitekter: Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter.

Sienapriset: Brovaktarparken, Stockholm.

Ansvariga arkitekter: landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri.

Guldstolen för bästa inredning: Restaurang SK Mat & Människor i Göteborg.

Ansvarig arkitekt: arkitekt MSA Fredrik Hansson, Okidoki arkitekter.

Guldstolen är ett arkitekturpris som delas ut varje år: Vartannat år i kategorin Bästa produkt. Varje jämnt år delas priset Guldstolen/projekt ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk klass. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde och vara funktionell och välgestaltad.

Planpriset: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Christer Larsson.

Kritikerpriset: Catharina Thörn, Göteborgs universitet.