Byggprojekt

Klartecken för omdebatterad byggnad  

Vy över Götaplatsen. Skiss: Tham & Videgård Arkitekter
Vy över Götaplatsen. Skiss: Tham & Videgård Arkitekter

Byggnadsnämnden i Göteborg sa i veckan ja till bygglov för Konstnärliga fakultetens nya hus, Nya Konst, vid Götaplatsen i Göteborg.  

Huset, som ska byggas mellan Konstmuseet och Stadsteatern, ska samla hela fakultetens verksamhet i en gemensam byggnad.   

– Fasaden mot Götaplatsen ska passa väl in med redan befintliga byggnader så som konstmuseet och stadsteatern. Både när det kommer till byggnadens kulör och karaktär men också att det är en hög kvalitet på detaljering och bearbetning som stämmer överens med intilliggande byggnader, säger Lena Larsson, bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.   

Mycket kritik

Husets utformning har fått mycket kritik av flera partier och väckt stor debatt i Göteborg. Bland annat har det talats om ”ännu en tråkig fyrkantig låda” och jämfört husets utformning med “staplade lastpallar”. Ärendet har stoppats av kommunfullmäktige och skickats tillbaka till byggnadsnämnden. Men i maj förra året godkändes detaljplanen för Nya Konst av fullmäktige.

I hörnet av Götaplatsen kommer det vara en högre byggnadsdel där fakultetens huvudentré finns. Huvudentrén kommer att vara vänd mot Götaplatsen och fasaden där blir i en ljus gulvit kulör. Byggnadsdelen som vänder sig mot Johannebergsgatan kommer i huvudsak att ha rött tegel för att passa in i kvarteren i det området. Den delen av huset kommer ha en lägre och längre form. 

Västlänken

I bygglovet ingår också en ombyggnad av Artisten som på ett varsamt sätt ska att kopplas ihop med den nya byggnaden. Västlänkens station vid Korsvägen ska också integreras i byggnaden. 

Sökande av bygglovet är Akademiska hus och arkitekter för projektet är Tham & Videgård. Byggstarten är planerad till februari 2023.