Nyheter

Klent intresse från byggare

På konferensen Grön Upphandling var det inte många byggföretag på närvarolistan — trots att bygg- och fastighetsbranschen använder störst volym miljöfarliga ämnen.

Bygg- och fastighetssektorn använder flera kemikalier i till exempel plastmaterial, fogmassa, färg, lack och isoleringsmaterial, som ingår i grupper av ämnen där man kan förbättra miljöanpassningen.

Det framgår av en färsk rapport från Miljöstyrningsrådet, som tillsammans med Miljöaktuellt arrangerade konferensen Grön Upphandling 4 mars i Stockholm.

Byggsektorn omsätter dessutom ungefär 40 procent av all energi och material som används i Sverige.

— Vad gäller gröna upphandlingar bör offentlig sektor visa vägen. Sådana åtgärder som rot-avdraget borde naturligtvis vara kopplade till miljöförbättringar, och även andra stimuleringar från regeringen borde ha gröna förtecken, sa Anders Wijkman, EU-parlamentariker och talare på Grön Upphandling.

Bristande kunskap om regler ligger bakom att många företag tvekar inför att ställa krav på miljövänliga produkter och tjänster i upphandling.

— Man får ställa miljökrav i upphandlingar, det framgår tydligt av lagen. Man får och det går, sa Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet, som har varit med och tagit fram den nya rapporten ”Teknikupphandling — verktyg för att främja innovationer och ny miljöteknik”.