Nyheter

Klimatvinst för Botniabanan om 14 år

Bygget av Botniabanan leder till en hel del koldioxidutsläpp. Samtidigt innebär den nya järnvägen att gods kan transporteras med tåg i stället för bil. Om 14 år blir banan en klimatvinst, enligt projektets egna beräkningar.

Bolaget Botniabanan har tagit fram certifierade miljövarudeklarationer för sitt järnvägsprojekt. Deklarationerna presenterades på en pressträff i Stockholm under fredagen.

— I dag är en stor dag för oss. Det har varit en dröm sen april 1999 att göra en miljövarudeklaration och det är den första i världen som är certifierad för ett så stort projekt. Det känns verkligen underbart att vi har gått i mål, säger Marie Berglund, miljöchef på Botniabanan.

När Botniabaneprojektet tog sin början gjordes en grov kalkyl av projektets miljöpåverkan. Resultatet visade att projektets miljöpåverkan skulle vara ”återbetald”, det vill säga att miljövinsterna skulle uppväga miljöförlusterna, efter 1,7 år när det gäller koldioxidutsläpp.

Men det var inte hela sanningen. Projektledningen ville göra en mer omfattande redovisning av hur projektet skulle påverka miljön, inte bara utifrån energi- och materialanvändning, utan också utifrån bullerpåverkan och naturtypsförändringar.

— Kunskap är nyckeln till ökad resurseffektivisering, säger Stefan Uppenberg, miljöhandläggare på Botniabanan.

Metoden som Botniabanan har använt grundar sig i det internationella systemet för EPD (environmental product declaration), alltså miljövarudeklaration.

— Systemet har tidigare använts på produkter som kontorsstolar och annat. Tillsammans med Banverket, Linköpings universitet och branschintressen tog vi fram ett regelverk för EDP för järnväg, berättar Stefan Uppenberg, miljöhandläggare på Botniabanan.

Därefter användes metoden för att analysera Botniabanans miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv, inklusive råvaruutvinning, materialproduktion, byggande och drift, beskrivet ur ett livscykelperspektiv.

Och nu visade det sig att Botniabanans miljövinster när det gäller koldioxidutsläpp inte alls skulle överväga förlusterna så tidigt som om 1,7 år. I stället landade siffran på 13,7 år.

— Vi har fått synpunkter inom Banverket och internationellt att vi inte borde gå ut med siffror som visar att järnväg är sämre än vad vi har trott. Men vi måste veta var vi står. Vi måste vara ärliga, säger Stefan Uppenberg.

Under pressträffen överlämnades Botniabanans miljövarudeklarationer till Anders Strandberg på det kommande Trafikverket.

— Det här är en metod för att värdera förutsättningarna på ett bra sätt. Trafikverket ska anamma det här arbetssättet, säger Anders Strandberg.

Botniabanan

Botniabanan är en ny järnvägssträcka från Nyland till Umeå. Markarbetet tog sin början 1999 och banan kommer att invigas den 28 augusti.
Enligt Botniabanans miljövarudeklaration är koldioxidutsläppen på sträckan 13 gram per personkilometer (då är bygge, drift och underhåll i 60 år medräknade).