Nyheter

Kommunen föll för Juvelen

Uppsala kommun har utsett Juvelen till vinnare i arkitekttävlingen för den nya kontorsbyggnaden vid Uppsala Resecentrum. Förslaget är framtaget av Skanska Sverige i samarbete med Utopia Arkitekter.

Det vinnande förslaget är enligt kommunen idémässigt konsekvent och presenterar en byggnad vars formspråk kontrasterar och frigör.

På sin hemsida skriver de: "Projektets kanske största förtjänst ligger i hur det skickligt och sinnrikt hanterar de olika marknivåerna som finns på platsen med ett helhetsgrepp som ger ett sömlöst spel mellan ute och inne. Projektet övertygar i sin gestaltning hur människor kommer att röra sig och befolka både byggnaden och platsen"