Nyheter

Kommuner skärper energikraven

Allt fler kommuner planerar att skärpa energikraven vid bostadsbyggande. Av 142 tillfrågade kommuner verkar 58 för att öka andelen energisnåla hus.

Det visar en enkätundersökning genomförd av Miljörapporten. Många kommuner planerar för byggande av passivhus och energisnålt byggande via sina bostadsbolag.

Lite mer än en handfull av dem som svarade på enkäten ställer tuffare energikrav än lagstiftningen.

Läs artikeln på Miljörapporten.se