Nyheter

Kommuner ställer sällan miljökrav

Som upphandlare har kommunerna ett guldläge att ställa miljökrav. Men gör det sällan.

Lina Wedin vid Lunds universitet har i sin avhandling studerat upphandlingar i åtta kommuner, ett landsting och en region. Upphandlingarna har bland annat handlat om byggtjänster.
Trots att lagstiftningen i dag är tydlig med att miljökrav kan ställas vid offentliga upphandlingar visar Lina Wedins resultat att gröna krav endast ställs i 60 procent av fallen. Och de krav som ställs är ofta i form av tandlösa ja- och nejfrågor av typen ”finns miljöpolicy”.
En orsak till detta var upphandlarnas rädsla för överklagningar.
— Man ansåg att mjuka kriterier som miljökrav skulle leda till större risk för subjektiva bedömningar och större risk för överprövning, säger Lina Wedin.
Även brist på samordning inom kommunerna var en orsak till att miljökrav sällan ställdes.
— Det finns kompetens inom miljöfrågor men den förblir outnyttjad, säger Lina Wedin.
Utmärkte sig byggupphandlingarna på något sätt?
— Ja, de som sitter i teknisk förvaltning kändes mer avlägsna från det som händer på miljösidan. De var inte lika uppdaterade på miljösidan, säger Lina Wedin.
Materialet till avhandlingen samlades in mellan 2003 och 2006, och Lina Wedin tror att mycket har hänt sedan dess.
— I dag tror jag att man ställer mer gröna krav och att kraven är mer genomtänkta, säger hon.
Undersökningen baseras på intervjuer med upphandlare och inköpschefer samt handlingar från utförda upphandlingar. Kommunerna och regionerna som har studerats är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, Växjö, Sandviken och Varberg, Region Västra Götaland och Västerbottens landsting.
Lina Wedin disputerade i november.