Nyheter

Kommunerna som ska bygga mest och minst i Stockholm

Kommunerna i Stockholms län planerar att bygga totalt 279 316 nya bostadslägenheter under åren 2019 – 2030. Foto: Getty Images

 Kommunerna i Stockholms län planerar att bygga totalt 279 316 nya bostadslägenheter under åren 2019 – 2030. Stockholm tar täten med 91 000 nya bostäder. Upplands-Bro är däremot den kommun som växer mest i relation till dagens bostadsbestånd, en ökning med 78 procent.

Region Stockholm har släppt sin senaste prognos för befolkningsökning och bostadsbyggande. Totalt planeras det att byggas 279 316 nya bostadslägenheter i länet under åren 2019 – 2030. 85 procent är i flerbostadshus.

I absoluta termer är Stockholm den kommun det planeras flest nya bostäder i, 91 000 fram till 2030. Detta är nästan en tredjedel av alla planerade bostäder i länet. Därefter följer Huddinge, Solna, Järfälla och Nacka som alla redovisar mellan 16 000 och 14 000 planerade lägenheter under perioden. Tillsammans står dessa fem kommuner för över hälften av länets planerade bostäder.

I Vaxholm, Salem och Lidingö väntas inga stora tillskott, enligt årets insamlade bostadsbyggnadsplaner. I respektive kommun planeras mindre än 2000 lägenheter. 

Upplands-Bro är den kommun som ska bygga mes i relation till folkmängd. Kommunen planerar 9 100 nya bostäder fram till 2030 vilket motsvarar hela 78 procent av beståndet i kommunen år 2018. Detta placerar dem på första plats av samtliga kommuner. Även Nykvarn planerar många nya bostadslägenheter i relation till befintligt bestånd, över 60 procent.
 

Kommunerna som växer mest:

1)      Upplands-Bro          78%

2)     Nykvarn                     69%

3)      Järfälla                       48%
 

Kommunerna som växer minst:

1)      Lidingö                       5%

2)     Sollentuna                 13%

3)      Nynäshamn              16%

 Tabellerna:  *De planer kommunerna lämnade i år och de planer de lämnade förra året för samma period. Dessutom redovisas förändringen mellan dessa, bostadsbestånd i kommunerna 2018 samt årets planer i relation till bostadsbeståndet.

 Fakta ut rapporten: 

  • Om alla planer fullföljs kommer det att vara 26 procent fler bostäder i Stockholms län 2030 jämfört med idag.
  • Flest bostäder per år planeras för åren 2022 – 2024, med runt 30 000 bostäder per år. Det motsvarar en tredjedel av de planerade bostäderna.
  • Antalet planerade bostäder är högst i Stockholms kommun (91 100), Huddinge (16 400) och Solna (15 800).
  • Antalet planerade bostäder i relation till dagens bostadsbestånd är högst i Nykvarn och Upplands-Bro som har byggplaner som omfattar över 60 procent av sitt nuvarande bostadsbestånd.
  • Det finns byggplaner för 11 000 studentbostäder och ca 5 400 bostäder för äldre eller funktionshindrade.
  • En genomgång av förra årets insamlade planer visar att ca 87 procent av vad som planerades 2017 färdigställdes. Det är dock en stor variation mellan kommuner.
  • Vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes 2018 är en bostadsrätt i flerbostadshus med 2 rum och kök.
  • Hyran för en lägenhet färdigställd under 2018 i Stockholms län är i genomsnitt 10 195 per månad.

Källa: Kommunernas bostadsbyggnadsplaner 2019-2028/2030, Region Stockholm