Nyheter

Kontorshuset som byggts med återbrukat material

Den rustika träpanelen är gjord av uttjänta fönsterramar och träbjälkar från ett rivningsprojekt.

  Med PET-flaskor som ljudabsorbent, betong från Köpenhamns tunnelbana i golvplattorna och gamla fönsterramar i träpanelen har Skanska – i sitt nya kontorshus Epic i Malmö – tagit begreppet återbruk ett steg längre.


–  Upcyclade material är ett bra sätt att minska klimatbelastningen, säger Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund.

Cirkuära materialflöden blir allt viktigare för att nå klimatmålen och klara framtidens resursförsörjning. Det som idag kallas avfall ska istället ses som nya råvaror, inte minst i den materialkrävande byggbranschen.

Kontorshuset Epic på universitetsholmen i Malmö utgör en milstolpe både för byggherren Skanska och för det cirkulära byggandet. Byggnaden har klätts med upcyclat byggmaterial, det vill säga förädlat och återbrukat material, som hittats på den lokala marknaden eller tagits tillvara som spill från egna projekt.

– Vi är ett av de första projekten i Sverige som jobbat med upcyclade material på ett sådant här tydligt sätt. Vi började tillsammans med Lendager Group sondera bland rivningsmassor, både i våra egna och i externa projekt, för flera år sedan och fick tag i material som vi kunde återanvända i den här fastigheten, berättar Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund.

Epic består bland annat av en rustik träpanel på atriets väggar som är gjord av uttjänta fönsterramar och träbjälkar från Skanskas rivningsprojekt i Nyhamnen. Golvplattorna har tillverkats av kross från olika material, bland annat överblivet tegel från Epics egen fasad och betong från Köpenhamns metro.

– Av krossmaterialet har vi gjutit nya golvplattor.

Bakom träpanelen sitter en ljuddämpande duk som består av drygt 77 000 PET-flaskor.

– Branschen är i sin linda när det gäller cirkulärt byggande, men det kommer mer och mer. Vi ser stora fördelar med att minska användningen av jungfruligt material. Vi kan inte bara köpa nytt hur länge som helst, säger Stefan Andersson.

Återbruk ger flera vinster.

–Den stora vinsten är att vi minskar klimatpåverkan och får ner koldioxidutsläppen. Genom att använda upcyclade material får vi ett unikt uttryck i fastigheten på köpet. I det här projektet har vi däremot inte gjort någon kostnadsbesparing eftersom vi fått lägga ner fler timmar på utredningar och att leta och lagra material. Men det är inte ekonomiska vinster vi söker, klimatvinsterna är viktigare.

Det är just letande och lagring som utgjort de stora utmaningarna.

–Den stora utmaningen är att vi behöver hitta materialet innan entreprenören rivit huset. Vi måste veta tidigt vad vi vill ha, så vi hinner planera för att riva och sedan lagra materialet. Därför är timingen otroligt viktig.

Byggreglerna tar inte hänsyn till klimatvinsterna.

–Materialet måste plockas ner säkert, och det får till exempel inte innehålla föroreningar. Det är samma krav på upcyclat byggmaterial som på nytt. Vi måste säkerställa att de uppfyller krav för brand, akustik och annat. Komplexiteten ökar vid återanvändning av konstruktionsmaterial.

Skanska fokuserade på hälsa, välmående och hållbarhet när man utvecklade Epic.

– I Epic har vi hälsa och välmående i fokus och siktade bland annat på en certifiering enligt WELL. Det kändes även helt naturligt för oss ta ett steg längre vad gäller vårt hållbarhetsarbete. Hälsa och hållbarhet hänger ihop.  

EPIC betår av…

  • ·       77 195 återvunna PET-flaskor i ljuddämpande duk
  • ·       35 221 meter fönsterramar och bjälkar från rivningsprojekt i träpanelen
  • ·       16 ton betong från Köpenhamns metro i golvet
  • ·       17 ton tegel från Epics egen fasad i golvet

EPIC:

  • Det första kontorshuset i Norden som är pre-certifierat enligt WELL, en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser. Här uppmuntras anställda till goda vanor till exempelvis genom det inbyggda cykelhotellet med omklädningsrum och duschar, bilpoolen och kontorshusets centralt placerade trappa.
  • Är utvecklat och uppfört av Skanska
  • Stod klart under hösten 2019.
  •  Den totala kontorsytan på cirka 12 000 kvm är i princip helt uthyrd, och inflyttat.

Källa: Skanska